polski polski English English

Lista aktualności Lista aktualności

Szukamy pierwiosnków

Poszukujemy uczestników do największego europejskiego projektu, dotyczącego obserwacji pierwiosnków lekarskich w 2021 roku!

Do współpracy zapraszamy osoby z całej Europy!

Wyjdź na łono natury, znajdź pierwiosnka lekarskiego, zajrzyj do wnętrza kwiatu i podziel się znaleziskiem z innymi!

Pierwiosnkiem lekarskim interesował się już Karol Darwin, twórca teorii ewolucji. Badając pierwiosnka lekarskiego jako  roślinę łąkową, mamy nadzieję nie tylko zdobyć wiedzę o tym  gatunku, ale też lepiej poznać status gatunków pokrewnych. Wielu z Was słyszało o organizmach modelowych przeważnie wykorzystywanych w badaniach laboratoryjnych, takich jak szczury, muszki owocówki czy drożdże piekarskie. Pierwiosnek lekarski jest takim naszym gatunkiem modelowym.

Wspólnie zebrane informacje o pierwiosnku lekarskim pozwolą nam zdobyć wiedzę o stanie tej rośliny i innych gatunków łąk i muraw. Dzięki tym danym będziemy w stanie ocenić wpływ transformacji krajobrazu na pewne ważne aspekty bioróżnorodności. Pierwiosnki mogą na przykład wskazać, czy biotopy, w których rosną, są w dobrym stanie, czy też ich jakość się pogarsza.

Jak przeprowadzić obserwację?

Obserwacja trwa ok. 30 minut. W miarę możliwości należy obejrzeć kwiaty na 100 roślinach. Nie spiesz się, odetchnij świeżym powietrzem i przyczyń się do rozwoju nauki.

Pierwiosnek.

Kampanię obserwacji pierwiosnków prowadzi Uniwersytet w Tartu we współpracy z licznymi partnerami z całej Europy. Dyrektor Gerneralny Lasów Państwowych objął honorowym patronatem kampanię "Looking for Cowslips" i zachęca do zapoznania się z jej ideą, celem i zakresem leśników i osoby zajmujące się szeroko rozumianą ochroną przyrody.

Pierwiosnek lekarski (Primula veris L.).

Więcej informacji na portalu społecznościowym https://www.facebook.com/LookingForCowslips/

oraz na stronie projektu https://www.nurmenukk.ee/.

Pierwiosnki.