polski polski English English

Lista aktualności Lista aktualności

ŚWIATOWY DZIEŃ DZIKIEJ PRZYRODY

3 marca obchodzony jest Światowy Dzień Dzikiej Przyrody, ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych.

Data 3 marca nie jest przypadkowa. Właśnie tego dnia w 1973 roku przyjęto tekst Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES). Światowy Dzień Dzikiej Przyrody został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 grudnia ubiegłego roku, aby uczcić światowe bogactwo dzikiej fauny i flory.

Światowy Dzień Dzikiej Przyrody będzie obchodzony w 2021 r. Pod hasłem „Lasy i środki do życia: Utrzymanie ludzi i planety”, jako sposób na podkreślenie kluczowej roli lasów, gatunków leśnych i usług ekosystemowych w utrzymywaniu źródeł utrzymania setek milionów ludzi na całym świecie, a zwłaszcza społeczności tubylczych i lokalnych, które mają historyczne powiązania z obszarami zalesionymi i przylegającymi do lasów.

Światowego Dzień Dzikiej Przyrody ma również służyć podnoszenie świadomości na temat wartości dzikiej przyrody oraz zagrożeń powodowanych m.in. przez nielegalny handel zwierzętami, a także kluczowej roli Konwencji Waszyngtońskiej CITES. Konwencja ta zapewnia zrównoważone pozyskanie dzikiej fauny i flory i przyczynia się do ograniczania międzynarodowego handlu jej okazami do poziomu, niezagrażającego przetrwaniu gatunków.

Przypomnijmy sobie o naszym obowiązku zachowania i zrównoważonego korzystania z ogromnej różnorodności form życia na naszej planecie. Dążmy do bardziej troskliwej, przemyślanej i trwałej relacji z naturą. 

- António Guterres, sekretarz generalny ONZ


Polecamy Polecamy

Leśne radyjko