polski polski English English

Lista aktualności Lista aktualności

Pamiętajmy o bohaterach narodowych

W dniu 25 sierpnia 2019 r. w Wydminach Nadleśniczy Krzysztof Dąbkowski uczestniczył w uroczystościach odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej ppor. Władysławowi Hryhorowiczowi. Podporucznik Władysław Hryhorowicz to obrońca Westerplatte we wrześniu 1939 r.

Władysław Hryhorowicz - urodzony 31 maja 1917 r. we wsi Pożyzna, powiat Lida, województwo nowogródzkie. Syn rolnika Bolesława i Stanisławy z Mickiewiczów. Ukończył cztery oddziały szkoły powszechnej w Trokieli.

Czynną służbę wojskową pełnił w 85. Pułku Piechoty w Nowej Wilejce, skąd 13 sierpnia 1939 r. przybył na Westerplatte. W czasie obrony jako celowniczy obsługiwał karabin maszynowy w pobliżu toru kolejowego. Był kontuzjowany i ogłuszony. W niewoli jenieckiej przebywał w Prusach Wschodnich, pracując w gospodarstwach niemieckich. Wolność odzyskał w lutym 1945 r. Przygodnymi transportami dotarł do Białegostoku i tu spotkał go wielki zawód. Do rodzinnej wsi Pożyzna drogę zamykała nowa granica. Zgłosił się do punktu repatriacyjnego i wyjechał z pierwszym nadarzającym się transportem na Ziemie Odzyskane. Dojechał do Wydmin.

6 listopada 1945 r. ożenił się z Genowefą, którą poznał wcześniej w Niemczech na robotach. Małżeństwo było bezdzietne. Najął się do "państwowej roboty", wyładowując zboże, cegły i drewno z wagonów towarowych. W 1947 r. stała praca w mleczarni okazała się głównym źródłem utrzymania. Był zlewaczem i konwojentem aż do momentu przejścia na emeryturę w 1977 r. Rentę inwalidy wojennego otrzymał w maju 1994 r. Zmarł 13 lutego 1995 r. Wdowa Genowefa mieszka w Wydminach.

Odznaczenia: Srebrny Krzyż Orderu VM (1990).

 

Źródło biografii: westerplatte.pl


Polecamy Polecamy

Leśne radyjko