polski polski English English

Lista aktualności Lista aktualności

Otwarto Obozowisko na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa Kraju „Combat Alert” im. Adama Bugały

W minioną sobotę nad jeziorem Tałtowisko koło Rynu uroczyście otwarto obozowisko dla młodzieży klas mundurowych oraz organizacji proobronnych. Jest to kolejny obiekt na Mazurach realizowany w ramach projektu Ministerstwa Obrony Narodowej.

Odsłonięcie pamiątkowej tablicy. Na zdjęciu (od lewej): gen. dyw. Marek Sokołowski, Krzysztof Dąbkowski - nadleśniczy Nadleśnictwa Giżycko, Wojciech Kossakowski - poseł na Sejm RP, Artur Chojecki - wojewoda Warm.-Mazur., Marcin Korowaj - prezes Fundacji "Combat Alert", Andrzej Józef Nowak - dyrektor RDLP w Białymstoku.

Powstanie obozowiska jest efektem współpracy Fundacji na Rzecz Bezpieczeństwa i Obronności Kraju „Combat Alert”, Lasów Państwowych oraz Wojska Polskiego. Nadzorowana przez Ministra Obrony Narodowej fundacja posiada podpisaną dwustronną umowę z MON. Dla Combat Alert, która prowadzi swoje oddziały terenowe we wszystkich województwach w kraju, nowopowstałe obozowisko będzie kolejną bazą logistyczną do realizacji pobytów proobronnych, mających na celu budowanie społecznego zaplecza Sił Zbrojnych RP. Pierwsze szkolenia na terenie obozowiska zaplanowano na sierpień br.

Źródło: TVP3 Olsztyn - Obozowisko Combat Alert | Facebook

Inż. Adam Bugała (17.12.1899 – 15.03.1961) – pierwszy nadleśniczy Nadleśnictwa Giżycko. W 1939 r. został zmobilizowany do wojska. Okres okupacji spędził działając w ruchu oporu na południu Polski. Po przejściu frontu w kierunku na Berlin, przyjechał na Mazury, gdzie tworzył podwaliny pod nowoczesne leśnictwo. Był zapalonym myśliwym hołdującym tradycjom okresu międzywojennego. W jego przekonaniu gospodarka leśna zawsze powinna iść w parze z racjonalnie prowadzoną gospodarką łowiecką.

Podczas uroczystości otwarcia obozowiska Andrzej Józef Nowak - dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku uhonorował za szczególne zasługi dla Lasów Państwowych i gospodarki leśnej Kordelasem Leśnika Polskiego pana Marcina Korowaja prezesa Fundacji na Rzecz Bezpieczeństwa i Obronności Kraju „Combat Alert” oraz pana Jana Radywoniuka leśniczego Leśnictwa Krzyżany w Nadleśnictwie Giżycko.

Na zdjęciu (od lewej): Jan Radywoniuk leśniczy leśnictwa Krzyżany w Nadleśnictwie Giżycko odbiera z rąk Andrzeja Józefa Nowaka dyrektora RDLP w Białymstoku, Kordelasa Leśnika Polskiego.

Uczestnicy uroczystości w ramach zainaugurowanej 21 marca br. przez pana Andrzeja Dudę Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ogólnopolskiej kampanii „Łączą nas drzewa” mieli okazję wspólnego posadzenia drzew.

Na zdjęciu: Artur Chojecki wojewoda Warmińsko-Mazurski podczas wspólnego sadzenia drzew.