polski polski English English

Lista aktualności Lista aktualności

Komunikat

Gajewo, dnia 23.08.2023 r.

Zn.spr.: ZG.720.53.2023

KOMUNIKAT


Nadleśnictwo Giżycko informuje, iż zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (tekst jednolity: Dz.U.2022r, poz.672), Nadleśniczy odpowiada za stan lasu.

W wyniku monitoringu drzewostanów Leśnictwa Zielony Dwór w Uroczysku Las Miejski stwierdzono występowanie 21 sztuk drzew zasiedlonych przez kornika drukarza, których usunięcie jest niezbędne w celu zapobiegania rozprzestrzenienia się szkodnika. Prace związane z usuwaniem drzew, Nadleśnictwo Giżycko planuje rozpocząć w dniu 24.07.2023r. i będą one kontynuowane do czasu usunięcia zagrożeń. O zakończeniu prac poinformujemy w kolejnym komunikacie.


Polecamy Polecamy

Leśne radyjko