Wydawca treści Wydawca treści

Lasy cenne przyrodniczo

Torfowiska zaliczane są do mokradeł, siedlisk na tyle uwodnionych, że występuje tam specyficzna roslinność i zachodzą procesy akumulacji osadów organicznych. Jest to teren stale podmokły, o podłożu trudno przepuszczalnym, pokryty zbiorowiskami roślin bagiennych i bagienno-łąkowych.