By było bezpieczniej!

W minionym miesiącu do przeglądu drzewostanów na terenie uroczyska Las Miejski pod kątem stanu sanitarnego oraz zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, oprócz dotychczas stosowanych przez leśników metod wykorzystano drona.

Nadleśnictwo Giżycko w miejscach zwiększonego ryzyka, czyli na terenie udostępnionych obiektów infrastruktury turystycznej, edukacyjnej oraz wzdłuż szlaków komunikacyjnych zobowiązane jest do przeprowadzania okresowych przeglądów drzewostanów pod kątem zagrożenia życia i uszkodzenia mienia. Wynika to z Zarządzenia nr 13 z dnia 29.03.2018 r. wydanego przez Dyrektora Regionalnego Lasów Państwowych w Białymstoku.

Podczas tegorocznego jesiennego przeglądu drzewostanów na terenie uroczyska Las Miejski, terenów wokół Leśnej Ścieżki Przyrodniczo-Edukacyjnej oraz obiektów małej infrastruktury turystycznej, oprócz dotychczas stosowanych przez leśników metod przy przeglądzie drzewostanów wykorzystano drona.

Użycie drona -  niewielkiego bezzałogowego statku powietrznego do monitoringu lasu, ułatwia przeprowadzenie analizy stanu jego zdrowotności. To co trudno jest zauważyć w koronach drzew obserwując je z ziemi, dobrze widać podczas obserwacji z powietrza. Dobrze wtedy widać drzewa które zostały uszkodzone np. przez wiatr lub obumarły wskutek ataku szkodników. Dzięki wyposażeniu drona w urządzenie do pomiaru lokalizacji GPS oraz aparat fotograficzny można wykonać precyzyjną inwentaryzację drzew. W przypadku uroczyska Las Miejski na obszarze około 50 ha wykonano 1407 zdjęć, pomagających w znalezieniu potencjalnych zagrożeń życia i mienia odwiedzjących uroczysko gości.

Jak wyglądają drzewostany uroczyska Las Miejski z widziane obiektywem drona możecie Państwo zobaczyć na załączonych zdjęciach.

Fot. Złamany konar dębu spadł na ścieżkę spacerową w uroczysku Las Miejski. Zdjęcie z sierpnia br.

Monitoring przeprowadzany jest po to, by było bezpieczniej!


Komunikat

Dotyczy: usunięcia drzew w uroczysku Las Miejski.

Gajewo, dnia 04.10.2021r.

Zn.spr.: ZG.073.4.2021ZG.073.4.2021

Nadleśnictwo Giżycko informuje, iż zgodnie z zapisami art. 35 ust.1 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (tekst jednolity: Dz.U.2021r, poz.1275 ze zm.), Nadleśniczy odpowiada za stan lasu. Zgodnie z zaleceniami obowiązującej Instrukcji Ochrony Lasu i zaleceniami dotyczącymi wyznaczania i usuwania drzew zasiedlonych, w trosce o stan sanitarny lasu i bezpieczeństwo publiczne w kompleksie leśnym uroczyska Las Miejski prowadzony jest stały monitoring stanu sanitarnego drzewostanów.

W wyniku monitoringu drzewostanów, wyznaczono do usunięcia kolejne, zasiedlone przez kornika drukarza drzewa rodzaju świerk, w oddziałach:, 12-c – 10 szt. 15-d – 2 szt. 16-a -2 szt. 18-b – 5 szt. 20-m – 1 szt. oraz zasiedlone przez kornika modrzewiowca drzewa rodzaju modrzew: 20-p – 2 szt.; 18-f – 3 szt.;. Modrzewie oznaczone są w terenie kolejnymi numerami – odpowiednio: 50, 51, 52, 53, 54.

Prace związane z prowadzeniem cięć, rozpoczęte dnia 02.09.2021 r. będą kontynuowane do czasu usunięcia zagrożeń.


Komunikat

Dotyczy: usunięcia drzew w uroczysku Las Miejski.

Gajewo, dnia 04.10.2021r.

Zn.spr.: ZG.715.9.2021

 

Nadleśnictwo Giżycko informuje, iż zgodnie z zapisami art. 35 ust.1 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (tekst jednolity: Dz.U.2021r, poz.1275 ze zm.), Nadleśniczy odpowiada za stan lasu. W trosce o stan sanitarny lasu i bezpieczeństwo publiczne w kompleksie leśnym uroczyska Las Miejski prowadzony jest stały monitoring stanu sanitarnego drzewostanów.

W wyniku lustracji terenowej przeprowadzonej przez pracowników Służby Leśnej, wyznaczono do usunięcia drzewa ze względu na ich stan zdrowotny oraz usytuowanie w bezpośredniej bliskości ścieżki edukacyjnej, zapewniając bezpieczeństwo osób przebywających w lesie. Wykaz drzew do usunięcia: świerk -116 szt., olsza – 19 szt., grab – 27 szt., dąb – 26 szt., buk – 9 szt., brzoza – 9 szt., wierzba iwa – 8, szt., jesion – 5 szt., sosna – 3 szt., wiąz – 3 szt., jawor – 1 szt., osika – 1 szt.

Prace związane z prowadzeniem cięć, rozpoczęte dnia 05.10.2021 r. będą kontynuowane do czasu usunięcia zagrożeń.


Komunikat

Czasowe wyłączenia dostępności dróg leśnych na terenie uroczyska Las Miejski.

W zawiązku z przystąpieniem do końcowego etapu realizacji inwestycji pn.: MODERNIZACJA ZBIORNIKA NR 6 STAW JUREK W UROCZYSKU 'LAS MIEJSKI' NA TERENIE LEŚNICTWA ZIELONY DWÓR wystąpiła konieczność czasowego wyłączenia dostępności dróg leśnych na odcinku od ulicy Dworskiej w kierunku uroczyska Las Miejski oraz od ulicy Lipowej do parkingu przy polanie w Lesie Miejskim.

Na czas prowadzenia robót, odcinki dróg objęte będą zakazem wstępu dla osób postronnych.

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy. Jednocześnie deklarujemy, iż dołożymy wszelkich starań  by ten przejściowy stan potrwał jak najkrócej.

 


Komunikat

W dniu 24.08.2021 r. w siedzibie Nadleśnictwa Giżycko odbyło się spotkanie stron: samorządowej i społecznej z przedstawicielami Nadleśnictwa Giżycko.

Przedstawicielami strony samorządowej byli: Wójt Gminy Giżycko Pan Marek Jasudowicz, Starosta Giżycki Pan Mirosław Dariusz Drzażdżewski oraz przedstawiciel Fundacji Las Naturalny Pan Adrian Grzegorz. Z strony nadleśnictwa w spotkaniu uczestniczyli: nadleśniczy Pan Krzysztof Dąbkowski, Zastępca Nadleśniczego Pan Krzysztof Miszkiel, Inżynier Nadzoru Pan Robert Kaśkiewicz.

Po części spotkania w siedzibie nadleśnictwa, odbył się wyjazd w teren uroczyska Las Miejski. Głównym celem był wspólny przegląd drzewostanów pod względem zaistniałej gradacji kornika modrzewiowca. W wyniku przeglądu przykładowych miejsc uczestnicy spotkania jednoznacznie potwierdzili ślady szkodnika kornika modrzewiowca i tym samym zasadność usuwania drzew.

W związku z powyższym strona społeczna zobowiązała się do zamieszczenia sprostowania informacji zamieszczonej na portalu społecznościowym Nasz Las Miejski Gajewo k. Giżycka,  jakoby doszło do nieuzasadnionego usunięcia drzew niezasiedlonych przez kornika, cyt. „Trzy drzewa (jeszcze nie wycięte) nie mają żadnych oznak obecności kornika i wyschły z powodu obniżenia wód gruntowych”.

Źródło: https://www.facebook.com/NaszLasMiejskiGizycko/


Komunikat

Dotyczy: usunięcia drzew w uroczysku Las Miejski.

Gajewo, dnia 7 września 2021 roku

Nadleśnictwo Giżycko informuje, iż zgodnie z zapisami art. 35 ust.1 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (tekst jednolity: Dz.U.2021r, poz.1275 ze zm.), Nadleśniczy odpowiada za stan lasu. Zgodnie z zaleceniami obowiązującej Instrukcji Ochrony Lasu i zaleceniami dotyczącymi wyznaczania i usuwania drzew zasiedlonych, w trosce o stan sanitarny lasu i bezpieczeństwo publiczne w kompleksie leśnym uroczyska Las Miejski prowadzony jest stały monitoring stanu sanitarnego drzewostanów.

W wyniku monitoringu drzewostanów, wyznaczono do usunięcia kolejne, zasiedlone przez kornika drukarza drzewa rodzaju świerk, w oddziałach: 20-k -1 szt.; 21-c - 1 szt.; 17-c – 2 szt., zasiedlone przez kornika modrzewiowca drzewa rodzaju modrzew: 21-c – 1 szt.; 18-f – 2 szt.; oraz zasiedlone przez przypłaszczka granatka drzewo z rodzaju sosna: 20-d – 1 szt.

Prace związane z prowadzeniem cięć, rozpoczęte dnia 02.09.2021 r. będą kontynuowane do czasu usunięcia zagrożeń.


Komunikat

Dotyczy: usunięcia drzew w uroczysku Las Miejski.

Gajewo, dnia 6 września 2021 roku

Nadleśnictwo Giżycko informuje, iż zgodnie z zapisami art. 35 ust.1 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (tekst jednolity: Dz.U.2021r, poz.1275 ze zm.), Nadleśniczy odpowiada za stan lasu. Zgodnie z zaleceniami obowiązującej Instrukcji Ochrony Lasu i zaleceniami dotyczącymi wyznaczania i usuwania drzew zasiedlonych, w trosce o stan sanitarny lasu i bezpieczeństwo publiczne w kompleksie leśnym uroczyska Las Miejski prowadzony jest stały monitoring stanu sanitarnego drzewostanów.

W wyniku monitoringu drzewostanów, wyznaczono do usunięcia kolejne, zasiedlone przez kornika drukarza drzewa rodzaju świerk, w oddziałach: 17-c -2 szt.; 18-f - 4 szt.; oraz zasiedlone przez kornika modrzewiowca drzewa rodzaju modrzew: 18-f – 2 szt.

Prace związane z prowadzeniem cięć, rozpoczęte dnia 02.09.2021 r. będą kontynuowane do czasu usunięcia zagrożeń.

 


Komunikat

Dotyczy: usunięcia drzew w uroczysku Las Miejski.

Nadleśnictwo Giżycko informuje, iż zgodnie z zapisami art. 35 ust.1 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (tekst jednolity: Dz.U.2021r, poz.1275 ze zm.), Nadleśniczy odpowiada za stan lasu. Zgodnie z zaleceniami obowiązującej Instrukcji Ochrony Lasu i zaleceniami dotyczącymi wyznaczania i usuwania drzew zasiedlonych, w trosce o stan sanitarny lasu i bezpieczeństwo publiczne w kompleksie leśnym uroczyska Las Miejski prowadzony jest stały monitoring stanu sanitarnego drzewostanów.

W wyniku monitoringu drzewostanów, wyznaczono do usunięcia kolejne, zasiedlone przez kornika drukarza drzewa gatunku świerk, w oddziałach: 15-d -5 szt.; 15-j - 2 szt.; 16-a - 24 szt.; 16-f - 2 szt.

Prace związane z prowadzeniem cięć, rozpoczęte dnia 02.09.2021 r. będą kontynuowane do czasu  usunięcia zagrożeń.

 


Komunikat

Komunikat w sprawie usunięcia drzew w uroczysku Las Miejski.

Nadleśnictwo Giżycko informuje, iż zgodnie z zapisami art. 35 ust.1 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (tekst jednolity: Dz.U.2021r, poz.1275 ze zm.), Nadleśniczy odpowiada za stan lasu. Zgodnie z zaleceniami obowiązującej Instrukcji Ochrony Lasu i zaleceniami dotyczącymi wyznaczania i usuwania drzew zasiedlonych, w trosce o stan sanitarny lasu i bezpieczeństwo publiczne w kompleksie leśnym uroczyska Las Miejski prowadzony jest stały monitoring stanu sanitarnego drzewostanów.

W wyniku monitoringu drzewostanów, wyznaczono do usunięcia kolejne, zasiedlone przez kornika drukarza drzewa gatunku świerk, w oddziałach: 15-d - 3 szt.; 17-c - 10 szt.

Stwierdzono również drzewa niebezpieczne wymagające niezwłocznego usunięcia, w lokalizacji i ilościach: w oddziałach: 17-c – 1 świerk; 21-a – 2 graby, 1 jesion, 1 świerk.

Prace związane z likwidacją wyżej wymienionych zagrożeń przeprowadzone zostaną w dniu 02.09.2021 r.

 


Komunikat dotyczący usunięcia z przyczyn sanitarnych drzew w uroczysku Las Miejski

Komunikat w sprawie konieczności usunięcia z przyczyn bezpieczeństwa publicznego oraz sanitarnych drzew w uroczysku Las Miejski.

Nadleśnictwo Giżycko informuje, iż zgodnie z zapisami Ustawy o lasach (Dz.U.2020 poz.6) art. 35.1 Nadleśniczy odpowiada za stan lasu. Zgodnie z zaleceniami obowiązującej Instrukcji Ochrony Lasu i zaleceniami dotyczącymi wyznaczania i usuwania drzew zasiedlonych, w trosce o stan sanitarny lasu i bezpieczeństwo publiczne w kompleksie leśnym uroczyska Las Miejski prowadzony jest stały monitoring stanu sanitarnego drzewostanów.

Fot. Zamierający modrzew.

W lipcu br. na terenie uroczyska zaobserwowano proces gwałtownego zamierania pojedynczych modrzewi. Ustalono, że sprawcą zamierania jest  kornik modrzewiowiec (Ips cembrae). W związku z powyższym Nadleśnictwo Giżycko wystąpiło z wnioskiem do Zespołu Ochrony Lasu w Olsztynie z prośbą o ocenę zagrożenia sanitarnego drzewostanów i wskazanie sposobu postępowania.

Fot. Żerujący kornik modrzwiowiec.

W dniu 30.07.2021 r. o konieczności usunięcia, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami Nadleśnictwo Giżycko poinformowało Starostwo Powiatowe w Giżycku, Urząd Gminy Giżycko oraz Urząd Miasta Giżycko.

Potrzeba usunięcia drzew została też dodatkowo wyjaśniona przez nadleśniczego Nadleśnictwa Giżycko w rozmowach telefonicznych przeprowadzonych w dniu 9.08.2021 r. z Wójtem Gminy Giżycko i zainteresowanym przedstawicielem strony społecznej.

Fot. Ślady żerowania kornika modrzewiowca.

W efekcie lustracji terenowej ZOL w Olszynie, zalecił Nadleśnictwu Giżycko usuwanie i wywóz drzew zasiedlonych poza strefę zagrożenia jako jedyną skuteczną metodę ograniczenia występowania kornika modrzewiowca i ograniczenie ryzyka nagłego zamierania kolejnych drzew, szczególnie tych najcenniejszych modrzewi wytypowanych do objęcia ochroną jako pomniki przyrody.

Fot. Czerwoną obwódką zaznaczono obumierające korony modrzewi.

W związku w powyższym, Nadleśnictwo Giżycko informuje, iż począwszy od dnia 10.08.2021 r. przystępuje do sukcesywnego usuwania zasiedlonych przez kornika modrzewi. Na obecną chwilę, modrzewie zasiedlone przez kornika stwierdzono w następujących lokalizacjach, oddziały:

 • 16f - 1 szt.,
 • 18f - 9 szt.,
 • 20k - 16 szt.,
 • 21a - 5 szt.,
 • 21c - 2 szt.

W przypadku stwierdzenia kolejnych zasiedlonych drzew, informacje będą na bieżąco zamieszczane na stronie nadleśnictwa. Miejsca w których prowadzone będą prace gospodarcze zostaną oznaczone tablicami informującymi o okresowym zakazie wstępu.

Za utrudnienia wszystkich odwiedzających uroczysko Las Miejski przepraszamy.


Aktualizacja: 13.08.2021 r.

W wyniku ciągłego monitoringu drzewostanów w uroczysku Las Miejski wyznaczono kolejne modrzewie przeznaczone do usunięcia, zasiedlone przez kornika mdrzewiowca w oddziałach:

 • 20k - +2 szt.,
 • 21a - +2 szt.,
 • 21c - +3 szt.

 

Aktualizacja: 16.08.2021 r.

W wyniku ciągłego monitoringu drzewostanów w uroczysku Las Miejski wyznaczono kolejne modrzewie przeznaczone do usunięcia, zasiedlone przez kornika mdrzewiowca w oddziałach:

 • 18f - +1 szt.

 

Aktualizacja: 17.08.2021 r.

W wyniku ciągłego monitoringu drzewostanów w uroczysku Las Miejski wyznaczono kolejne modrzewie przeznaczone do usunięcia, zasiedlone przez kornika mdrzewiowca w oddziałach:

 • 18f - +1 szt.

Aktualizacja: 23.08.2021 r.

W wyniku ciągłego monitoringu drzewostanów w uroczysku Las Miejski wyznaczono kolejne modrzewie przeznaczone do usunięcia, zasiedlone przez kornika mdrzewiowca w oddziałach:

 • 18f - + 2 szt.

Źródło: https://www.facebook.com/NaszLasMiejskiGizycko/


Komunikat

Komunikat w sprawie konieczności usunięcia drzew w uroczysku Las Miejski, z przyczyn bezpieczeństwa publicznego oraz stanu sanitarnego lasu.

Nadleśnictwo Giżycko informuje, iż zgodnie z zapisami Ustawy o lasach (Dz.U.2020 poz.6) art. 35.1 Nadleśniczy odpowiada za stan lasu. Zgodnie z zaleceniami obowiązującej Instrukcji Ochrony Lasu i zaleceniami dotyczącymi wyznaczania i usuwania drzew zasiedlonych, w trosce o stan sanitarny lasu i bezpieczeństwo publiczne w kompleksie leśnym uroczyska Las Miejski prowadzony jest stały monitoring stanu sanitarnego drzewostanów.

W oddz. 17 h i 18 c zostały wyznaczone drzewa  do usunięcia w ilości 20 szt. W dniu 19 sierpnia będą usuwane zasiedlone przez owady drzewa.


Aktualizacja 23.08.2021 r.

W wyniku ciągłego monitoringu drzewostanów w uroczysku Las Miejski wyznaczono kolejne świerki przeznaczone do usunięcia, zasiedlone przez kornika drukarza w oddziałach:

 • 18f - 2 szt.,
 • 16a - 10 szt.,
 • 15d - 1 szt.,
 • 15i - 7 szt.

Komunikat Nadleśnictwa Giżycko w sprawie wyznaczenia HCVF6 w uroczysku Las Miejski

W związku z wnioskiem Wójta Gminy Giżycko z dnia 09.07.2019 roku (z późniejszymi modyfikacjami), o uznanie uroczyska Las Miejski w Giżycku, będącego w zarządzie Nadleśnictwa Giżycko, za kategorię HCVF6 po dokonaniu szczegółowej analizy zgromadzonego materiału oraz przeprowadzeniu procedury dobrowolnego procesu certyfikacji FSC, wyznaczam część obszaru w uroczysku Las Miejski w Giżycku jako HCVF6, tj. lasu kluczowego dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności – obszar HCVF6 w uroczysku Las Miejski w Giżycku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego komunikatu.

Przed podjęciem decyzji o wyznaczeniu części Lasu Miejskiego w Giżycku jako HCVF6, Nadleśnictwo Giżycko prowadziło liczne rozmowy z zainteresowanymi – zgodnie i z uwzględnieniem  procedur określonych przez FSC. 

Dobrowolny proces certyfikacji gospodarki leśnej prowadzony jest w Polsce wg Krajowego Standardu Gospodarki Leśnej FSC o numerze FSC-STD-POL-01-01-2013 (dokument dostępny pod adresem https://pl.fsc.org/pl/dokumenty), który w jednej ze swoich zasad (Zasada 9) mówi o zachowaniu lasów o szczególnej wartości. Dokumentem, który służyć ma pomocą w interpretacji i implementacji brzmienia Zasady 9 są „Kryteria wyznaczania Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (High Conservation Value Forests) w Polsce" z 2006 roku (dokument dostępny pod adresem https://pl.fsc.org/pl/dokumenty).

Zgodnie z ww. dokumentem, wyznaczane są m. in. „Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności”. Kategoria ta ustalana jest lokalnie, na podstawie odrębnych procedur w ramach procesu certyfikacji, tj. opinii lokalnej społeczności – wyrażanej w wypowiedziach, artykułach, wystąpieniach, petycjach bądź rozpoznana metodami komunikacji społecznej. Dodatkowo, kategoria ta powinna być ustalana w porozumieniu z lokalnymi władzami na poziomie gmin. Jeżeli gminy wskażą, wraz z uzasadnieniem, obszary leśne, które do tej kategorii powinny należeć, obszary te będą desygnowane jako HCVF6.

Należy zaznaczyć, że zagospodarowanie (HCVF6) powinno uwzględniać wolę i opinię lokalnej społeczności, nie powinno jednak stać w sprzeczności z możliwością zachowania pozostałych zidentyfikowanych wyższych wartości ochronnych lasu (w Uroczysku Las Miejski w Giżycku wyznaczone są inne HCVFy). Jedynie rekreacyjne znaczenie obszarów leśnych nie jest wystarczającą podstawą do uznania ich za ważne dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności. Takie stanowisko zostało wyrażone przez organizację certyfikującą FSC w interpretacji dotyczącej wyznaczania HCVF6 w Lesie Miejskim w Giżycku (dokument dostępny pod adresem https://pl.fsc.org/pl/aktualnosci/id/139 )

Uzasadnienie powołania lasu kluczowego dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności zostało przedstawione przez dr Roberta Kempe w opinii, która stanowi załącznik nr 2 do komunikatu.

Należy podkreślić, że w dobie zmian klimatycznych, najważniejszym celem jest utrzymanie trwałości lasu dla przyszłych pokoleń, co czynione jest dużą starannością w Nadleśnictwie Giżycko. I cel ten jest przez pracowników Nadleśnictwa Giżycko z ogromnym zaangażowaniem realizowany.

 Uroczysko Las Miejski jest udostępniony dla wszystkich mieszkańców Giżycka i okolic. Przez wiele lat Nadleśnictwo Giżycko realizowało inwestycje związane z odbudową zniszczonej infrastruktury rekreacyjnej. Działania te zdecydowanie zwiększyły atrakcyjność tego obszaru. Jednocześnie, prowadzenie przez Nadleśnictwo Giżycko na tym obszarze zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej pozwoliło na zachowanie walorów krajobrazowych terenu.

 

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Giżycka i okolic oraz turystów do spędzania wolego czasu w Uroczysku Las Miejski.

 

 

                                                                                                        Nadleśniczy Nadleśnictwa Giżycko

                                                                                                                   Krzysztof Dąbkowski

 


Komunikat o potrzebie usunięcia drzew z przyczyn sanitarnych

Komunikat w sprawie konieczności usunięcia z przyczyn bezpieczeństwa publicznego oraz sanitarnych drzew w uroczysku Las Miejski.

Nadleśnictwo Giżycko, informuje, iż zgodnie z zaleceniami obowiązującej Instrukcji Ochrony Lasu oraz zaleceniami dotyczącymi wyznaczania i usuwania drzew zasiedlonych, w trosce o stan sanitarny lasu i zapewnienie bezpieczeństwa publicznego, zaistniała konieczność usunięcia z przyczyn sanitarnych, świerków z terenu uroczyska Las Miejski w Gajewie koło Giżycka.

Ponadto na drogę leśną w okolicy pomnika artylerzystów przewrócił się grab i wiąz uniemożliwiając poruszanie się ww. drogą (dojazd pożarowy nr 66). W celu umożliwienia ewentualnego poruszania się pojazdów straży pożarnej, obydwa drzewa
zostaną usunięte.


Komunikat w sprawie usunięcia drzew w uroczysku Las Miejski

Dotyczy: usunięcia drzew w uroczysku Las Miejski

Gajewo, dnia 24 lutego 2021 roku

Znak sprawy: SA.073.1.2021.MWe

 

Nadleśnictwo Giżycko niniejszym informuje, iż w związku z realizacją  inwestycji pn.: „Budowa i modernizacja zbiorników wodnych w uroczysku ,,Las Miejski" na terenie leśnictwa Zielony Dwór”, realizowanej w ramach projektu: „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych”, zaistniała konieczność usunięcia czterech drzew gatunku buk, kolidujących z wykonaniem ścianki szczelnej zabezpieczającej przesiąkanie przez groblę zbiornika nr 4. Zasadność dokonania wycięcia drzew potwierdził inspektor nadzoru inwestorskiego.

Niezależnie od powyższego, w wyniku lustracji terenowej przeprowadzonej przez pracowników Służby Leśnej, usunięcie drzew okazało się również niezbędne ze względu na ich stan zdrowotny oraz usytuowanie w bezpośredniej bliskości infrastruktury turystycznej ścieżki edukacyjnej, zapewniając bezpieczeństwo osób przebywających w lesie.           

Przeprowadzanie niezbędnych czynności nastąpi w najbliższych dniach.


Komunikat w sprawie wycinki drzew

Dotyczy: usunięcia drzew w uroczysku Las Miejski

Gajewo, dnia 02 października 2020 roku

Znak sprawy: SA.073.1.2020.MWe

 

Nadleśnictwo Giżycko niniejszym informuje, iż od 05 października 2020 roku nastąpi kontynuacja wycinki drzew przy stawach nr 4 i 5, których usunięcie jest niezbędne w związku z realizacją  inwestycji pn.: „Budowa i modernizacja zbiorników wodnych w uroczysku ,,Las Miejski" na terenie leśnictwa Zielony Dwór”, realizowanej w ramach projektu: „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych”.

Przewidujemy, że usuwanie przeszkadzających w modernizacji stawów drzew potrwa do dnia 09 października 2020 roku.


Komunikat o potrzebie usunięcia drzew niebezpiecznych

Nadleśnictwo Giżycko, po przeprowadzeniu okresowej kontroli drzewostanów na terenie uroczyska Las Miejski planuje usunięcie dziewięciu drzew stanowiących zagrożenie dla otoczenia.

Nadleśnictwo Giżycko informuje, iż na podstawie Zarządzenia nr 13 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku z dnia 29.03.2018 r. w sprawie obowiązku przeprowadzenia na gruntach zarządzanych przez nadleśnictwa przeglądu drzew pod kątem zagrożenia życia i uszkodzenia mienia, wzdłuż publicznych szlaków komunikacyjnych i innych miejscach zwiększonego ryzyka oraz przeglądu stanu technicznego turystycznej i edukacyjnej infrastruktury leśnej, w miesiącu sierpniu br. przeprowadzono przegląd drzewostanów wokół Leśnej Ścieżki Przyrodniczo-Edukacyjnej w uroczysku Las Miejski.

Podczas przeglądu przeprowadzono między innymi ocenę stanu zdrowotnego, statyki oraz zagrożeń dla otoczenia drzew znajdujących się w sąsiedztwie ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej. W wyniku przeglądu stwierdzono konieczność przeprowadzenia szczegółowej oceny 10 drzew: brzozy brodawkowatej – 1szt., grab pospolity – 3 szt., świerk pospolity 2 szt., jesion wyniosły – 1szt. olsza czarna – 2 szt., topola osika – 1 szt. Ocenie podlegała nie tylko część naziemna drzew, ale również ich system korzeniowy, który sprawdzono za pomocą sądy arborystycznej. Szczególną uwagę zwrócono na możliwość poprawy stanu zdrowotnego badanych drzew oraz przeanalizowano, czy drzewa stwarzają realne zagrożenie dla otoczenia. Z przeprowadzonej oceny wynika, iż tylko jedno drzewo brzozy brodawkowatej należy poddać dalszej obserwacji, pozostałe drzewa są martwe i ze względu na brak wymaganej statyki stanowią zagrożenie dla otoczenia.

Przegląd drzewostanów przeprowadził pracownik nadleśnictwa posiadający uprawnienia Certyfikowanego Inspektora Drzew.

Ryc. Lokalizacja drzew niebezpiecznych na terenie uroczyska Las Miejski.

Informujemy, iż w dniu 21.08.2020 r. ze względu na konieczność usunięcia zagrożenia na terenie uroczyska Las Miejski będzie prowadzona ścinaka dziewięciu drzew niebezpiecznych,  w związku z czym poruszanie się po ścieżkach spacerowych będzie utrudnione. 

Kolejne komunikaty oraz podsumowanie akcji usuwania drzew niebezpiecznych na terenie uroczyska Las Miejski można będzie przeczytać na stronach internetowych nadleśnictwa pod adresem: https://gizycko.bialystok.lasy.gov.pl/uroczysko-las-miejski.

Za utrudnienia przepraszamy.


Komunikat w sprawie wycinki drzew

Nadleśnictwo Giżycko przekazuje informację, że zgodnie z wcześniejszymi uzgodnieniami, w dniu 18 września rozpocznie się usuwanie drzew uniemożliwiającymi prace przy modernizacji zbiorników retencyjnych. Przeprowadzona lustracja tych drzew, nie stwierdziła obecności na nich gniazd ptasich oraz dziupli, jak również gatunków chronionych mchów i porostów.

.

Podsumowanie akcji usuwania drzew z przyczyn sanitarnych z dnia 2.09.2020 r.

Komunikat podsumowujący usunięcie drzew z przyczyn sanitarnych w uroczysku Las Miejski.

Nadleśnictwo Giżycko niniejszym informuje, iż w dniu 2 września 2020 roku w leśnictwie Zielony Dwór w uroczysku Las Miejski przeprowadzono cięcia sanitarne. Prace te związane były z usunięciem świerków zasiedlonych przez kornika drukarza. Rozwój tego owada  doprowadza do całkowitego obumarcia drzewa i stanowi zagrożenie dla okolicznych świerków, które są szybko zasiedlane przez kolejne pokolenie korników. Wskutek cięć sanitarnych usunięto 14 drzew. Ze względów bezpieczeństwa usunięto również jedno drzewo (sosna), które zostało złamane podczas wycinki zasiedlonego świerka. Prace zostały wykonane z zachowaniem wszelkich reguł bezpieczeństwa.

 


Komunikat o potrzebie usunięcia drzew z przyczyn sanitarnych

Komunikat o potrzebie usunięcia drzew z przyczyn sanitarnych w uroczysku Las Miejski.

Nadleśnictwo Giżycko informuje, iż zgodnie z zapisami Ustawy o lasach (Dz.U.2020 poz.6) art. 35.1 Nadleśniczy odpowiada za stan lasu. Zgodnie z zaleceniami obowiązującej Instrukcji Ochrony Lasu i zaleceniami dotyczącymi wyznaczania i usuwania drzew zasiedlonych, w trosce o stan sanitarny lasu i bezpieczeństwo publiczne w kompleksie leśnym uroczyska Las Miejski w dniu 2.09.2020 r. zostanie wyciętych 14 szt. drzew.


Podsumowanie akcji usuwania drzew niebezpiecznych z dnia 21.08.2020 r.

Po sierpniowym przeglądzie drzewostanów i usunięciu drzew niebezpiecznych, w uroczysku Las Miejski znów można bezpiecznie wypoczywać.

W dniu 21.08.2020 r. na terenie uroczyska Las Miejski usunięto dziewięć drzew niebezpiecznych zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie ścieżek spacerowych.

Były to drzewa obumarłe, ze śladami uszkodzeń przez owady i grzyby. Drzewa wyznaczono do ścięcia w oparciu o opinię Certyfikowanego Inspektora Drzew.

Większość ściętych drzew niebezpiecznych pozostawiono w miejscach w których dawniej rosły, do tak zwanego naturalnego rozkładu. Od tej pory pełnić będą równie ważną funkcję w lesie jak za życia. Będą domem i pożywieniem wielu organizmów żyjących w lesie, których występowanie uzależnione jest od martwego drewna.

Obumarłe drzewa znaleziono również na wzniesieniu na którego stromych zboczach wiją się leśne ścieżki. Jest to ulubione miejsca miłośników kolarstwa górskiego, których rowery podczas jazdy takimi ścieżkami osiągają dużą prędkość. Z takich miejsc bezpieczniej było usunąć dwa martwe drzewa i przeznaczyć je na opał dla mieszkańców okolicznego Gajewa.

Szkoda, że w kilku miejscach w lesie zaobserwowano, iż nie wszyscy wiedzą po co leśnicy zostawiają martwe drewno w lesie:

Przypominamy, że: rozpalanie ognisk w miejscach do tego nie wyznaczonych, zaśmiecanie lasu - jest niedozwolne.