Asset Publisher Asset Publisher

Monitoring - ocena stanu lasów pozostających w zarządzie Nadleśnictwa Giżycko.

Nadleśnictwo Giżycko informuje, że począwszy od roku 2009 na stronach internetowych nadleśnictwa w terminie do 15 marca publikuje coroczną ocenę stanu lasów pozostających w zarządzie Nadleśnictwa Giżycko. Ocena zawiera:

 1. Tempo przyrostu odnowienia, składu gatunkowego i struktury wiekowej zasobów leśnych, w tym:
 • analiza,
 • układ siedlisk w poprzednim i obecnym Planie Urządzenia Lasu,
 • skład gatunkowy w poprzednim i obecnym Planie Urządzenia Lasu,
 • procentowy udział drzewostanów w poszczególnych klasach wieku w poprzednim i obecnym Planie Urządzenia Lasu.
 1. Gospodarcze pozyskanie niedrzewnych produktów leśnych, w tym:
 • gospodarcze pozyskanie niedrzewnych produktów leśnych,
 • pozyskanie zwierzyny.
 1. Skład faunistyczny i florystyczny oraz dynamika jego zmian, w tym:
 • zestawienie siedlisk leśnych i nieleśnych zainwentaryzowanych podczas inwentaryzacji przyrodniczo-leśnej przeprowadzonej w 2006-2007 r.
 1. Zmiany środowiskowe, wpływające na florę, faunę, glebę oraz zasoby wodne, w tym:
 • masa drewna pozyskanego w zabiegach sanitarnych.
 1. Społeczno-gospodarcze aspekty, w tym:
 • wykonane koszty jednostkowe,
 • ogólna masa pozyskanego drewna w Nadleśnictwie Giżycko.