Komunikat Nadleśnictwa Giżycko z dnia 9 października 2023 r.

W związku z wystąpieniem silnych wiatrów w dniach 6-8 października 2023 r. istnieje możliwość wystąpienia zagrożenia życia lub zdrowia z powodu uszkodzeń drzew w postaci naderwanych korzeni, wiszących konarów, zawieszonych drzew i gałęzi.

Mając na uwadze powyższe prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w czasie korzystania z terenów leśnych. O zachowanie szczególnej ostrożności prosimy też podczas zamiaru korzystania z Uroczyska Las Miejski.

Prace porządkowe przez leśników w Uroczysku Las Miejski tym razem nie mogą być przeprowadzone bez zbędnej zwłoki, gdyż Przedstawiciel Fundacji NFF złożył wniosek do  Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie o wpisanie terenów Uroczyska Las Miejski do rejestru zabytków nieruchomych.
Za utrudnienia powstałe bez udziału leśników przepraszamy.
 

Krzysztof Dąbkowski

Nadleśniczy Nadleśnictwa Giżycko

 


KOMUNIKAT NADLEŚNICTWA GIŻYCKO Z DNIA 24.11.2023 r.

Prośba o zachowanie szczególnej ostrożności podczas zamiaru korzystania z Uroczyska Las Miejski.

Informujemy, iż:

w związku z wystąpieniem silnych wiatrów w dniu 23 listopada 2023 r. i w wczesniejszych okresach (6-8.10.2023 r.), istnieje możliwość wystąpienia zagrożenia życia lub zdrowia z powodu uszkodzeń drzew w postaci naderwanych korzeni, wiszących konarów, zawieszonych drzew i gałęzi.

Mając na uwadze powyższe, prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w czasie korzystania z terenów leśnych w tym z Uroczyska Las Miejski.

Prace porządkowe w Uroczysku Las Miejski tym razem nie mogą być przeprowadzone przez leśników bez zbędnej zwłoki, gdyż Wojewódzki Konserwator Zabytków w Olsztynie prowadzi postępowanie administracyjne dotyczące wpisania terenów Uroczyska Las Miejski do rejestru zabytków nieruchomych – postępowanie zainicjowane przez fundację Natural Forest Foundation.


Krzysztof Dąbkowski

Nadleśniczy Nadleśnictwa Giżycko


Komunikat Nadleśnictwa Giżycko z dnia 11.10.2023 r.

Leśnicy Nadleśnictwa Giżycko konsekwentnie dystansują się od wszelkich informacji i komentarzy rozprzestrzenianych przez lokalnych aktywistów na portalach społecznościowych.

Rozprzestrzeniane informacje nie są ani obiektywne ani też zgodne z prawdą. Celem tych przekazów jest jedynie wprowadzenie w błąd opinii publicznej oraz bezpodstawne niepokojenie mieszkańców zamiarem wycinek lasów przez leśników.

Każdy fragment Lasu Państwowego jest należycie nadzorowany i zagospodarowany. Uroczysko Las Miejski jest jednym z wielu kompleksów leśnych Nadleśnictwa Giżycko. Ten kompleks leśny z myślą o społeczeństwie jest zagospodarowany, urządzony i objęty przez leśników szczególną opieką.

Zdjęcia, wpisy i komentarze zamieszczane na portalu społecznościowym Nasz Las Miejski Gajewo k. Giżycka facebook.com, ukazujące poziom wiedzy oraz wychowania niewielkiej grupy aktywistów nie zasługują na ich analizę oraz ustosunkowywanie się do nich. Bardziej obszerne stanowisko Nadleśniczego w zakładce <Dialog w sprawie uroczyska Las Miejski w Gajewie koło Giżycka>.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Giżycko swoją aktywność kieruje na prawidłowe wykonywanie licznych obowiązków służbowych. Natomiast krótkotrwałego czasu wolnego od pracy, też nie zamierza przeznaczać na zajmowanie stanowiska do działalności aktywistów ogólnie szkodliwej dla przyrody, społeczeństwa i Polski.

                              Krzysztof Dąbkowski

nadleśniczy

 


Komunikat

Gajewo, dnia 19.09.2023 r.

Zn.spr.: ZG.7610.24.2023

KOMUNIKAT

Nadleśnictwo Giżycko informuje, iż zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (tekst jednolity: Dz.U.2023r, poz.1356), Nadleśniczy odpowiada za stan lasu. Informujemy, iż w wyniku monitoringu drzewostanów Leśnictwa Zielony Dwór, w oddziale 12 stwierdzono, występowanie drzew zasiedlonych przez kornika drukarza, których usunięcie jest niezbędne w celu zapobiegania rozprzestrzenienia się szkodnika. Prace związane z usuwaniem drzew, Nadleśnictwo Giżycko planuje rozpocząć w dniu 20.09.2023r. i będą one kontynuowane do czasu usunięcia zagrożeń. O zakończeniu prac poinformujemy w kolejnym komunikacie.

 


Komunikat

Gajewo, dnia 11.09.2023 r.

Zn.spr.: ZG.7610.22.2023

KOMUNIKAT


Nadleśnictwo Giżycko informuje, iż prace związane z usuwaniem drzew, o których informowaliśmy w komunikatach Zn. spr.: ZG.7610.19.2023 oraz Zn. spr.:720.53.2023 zostały zakończone.


Komunikat

Gajewo, dnia 23.08.2023 r.

Zn.spr.: ZG.720.53.2023

KOMUNIKAT


Nadleśnictwo Giżycko informuje, iż zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (tekst jednolity: Dz.U.2022r, poz.672), Nadleśniczy odpowiada za stan lasu.

W wyniku monitoringu drzewostanów Leśnictwa Zielony Dwór w Uroczysku Las Miejski stwierdzono występowanie 21 sztuk drzew zasiedlonych przez kornika drukarza, których usunięcie jest niezbędne w celu zapobiegania rozprzestrzenienia się szkodnika. Prace związane z usuwaniem drzew, Nadleśnictwo Giżycko planuje rozpocząć w dniu 24.07.2023r. i będą one kontynuowane do czasu usunięcia zagrożeń. O zakończeniu prac poinformujemy w kolejnym komunikacie.


Komunikat

Gajewo, dnia 20.07.2023 r.

Zn.spr.: ZG.7610.19.2023

KOMUNIKAT


Nadleśnictwo Giżycko informuje, iż zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (tekst jednolity: Dz.U.2022r, poz.672), Nadleśniczy odpowiada za stan lasu. Informujemy, iż w wyniku monitoringu drzewostanów Leśnictwa Zielony Dwór, w oddziałach nr: 11, 13, 14, 15, 17, 18 stwierdzono, występowanie drzew zasiedlonych przez kornika drukarza, których usunięcie jest niezbędne w celu zapobiegania rozprzestrzenienia się szkodnika. Prace związane z usuwaniem drzew, Nadleśnictwo Giżycko planuje rozpocząć w dniu 21.07.2023r. i będą one kontynuowane do czasu usunięcia zagrożeń. O zakończeniu prac poinformujemy w kolejnym komunikacie.


Komunikat

Informacja o zakończeniu prac.

Gajewo, dnia 04.07.2023 r.

Zn.spr.: ZG.7610.19.2023


KOMUNIKAT


Nadleśnictwo Giżycko informuje, iż prace związane z usuwaniem drzew zasiedlonych przez kornika drukarza, o których informowaliśmy w komunikacie z dnia 13.06.2023 r. zostały zakończone.


Komunikat

Komunikat w sprawie usunięcia drzew w uroczysku Las Miejski.

Gajewo, dnia 13.06.2023 r.

Zn.spr.: ZG.7610.19.2023

KOMUNIKAT


Nadleśnictwo Giżycko informuje, iż zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (tekst jednolity: Dz.U.2022r, poz.672), Nadleśniczy odpowiada za stan lasu. Informujemy, iż w wyniku monitoringu drzewostanów Leśnictwa Zielony Dwór, w oddziałach nr: 11; 13; 14; 15; 16; 17 stwierdzono, występowanie drzew zasiedlonych przez kornika drukarza, których usunięcie jest niezbędne w celu zapobiegania rozprzestrzenienia się szkodnika.
Prace związane z usuwaniem drzew, Nadleśnictwo Giżycko planuje rozpocząć w dniu 13.06.2023r. i będą one kontynuowane do czasu usunięcia zagrożeń. O zakończeniu prac poinformujemy w kolejnym komunikacie.


Komunikat

Komunikat o zakończeniu prac związanych z usuwaniem drzew zagrażających.

Gajewo, dnia 15.05.2023 r.

Zn.spr.: ZG.7610.15.2023

KOMUNIKAT

Nadleśnictwo Giżycko informuje, iż prace związane z usuwaniem drzew zagrażających, o których informowaliśmy w komunikatach z dnia 20.04.2023 r. Zn. spr.: ZG.7610.15.2023 oraz z dnia 13.04.2023 r. Zn. spr.:7610.14.2023 zostały zakończone.


Komunikat

W sprawie prac związanych z usuwaniem drzew niebezpiecznych.

Gajewo, dnia 20.04.2023r.


Zn.spr.: ZG.7610.15.2023

KOMUNIKAT

Prace związane z usuwaniem drzew niebezpiecznych na terenie Nadleśnictwa Giżycko odbywające się w leśnictwie Zielony Dwór w oddziałach 15 i 17, będą kontynuowane na kolejnych powierzchniach w oddziałach 16, 18, 19, 20, 21. O zakończeniu prac poinformujemy w kolejnym komunikacie.


Komunikat

Dotyczy: prac związanych z usuwaniem drzew niebezpiecznych.

Gajewo, dnia 13.04.2023 r.

Zn.spr.: ZG.7610.14.2023


KOMUNIKAT


Nadleśnictwo Giżycko informuje, iż zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (tekst jednolity: Dz.U.2022r, poz.672), Nadleśniczy odpowiada za stan lasu. Zgodnie z Zarządzeniem nr 13/2018 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku w sprawie obowiązku przeprowadzania na gruntach zarządzanych przez nadleśnictwa, przeglądu drzew pod kątem zagrożenia życia i uszkodzenia mienia, wzdłuż publicznych szlaków komunikacyjnych i innych miejscach zwiększonego ryzyka oraz przeglądu stanu technicznego turystycznej i edukacyjnej infrastruktury leśnej, na kierowniku jednostki organizacyjnej ciąży obowiązek realizacji przedmiotowych działań.

Informujemy, iż w wyniku monitoringu drzewostanów Leśnictwa Zielony Dwór, w oddziałach nr: 15 i 17 stwierdzono, występowanie drzew niebezpiecznych, których usunięcie jest niezbędne w celu likwidacji zagrożenia.

Prace związane z usuwaniem drzew niebezpiecznych, Nadleśnictwo Giżycko planuje rozpocząć w dniu 14.04.2023 r. i będą one kontynuowane do czasu usunięcia  zagrożeń. O zakończeniu prac poinformujemy w kolejnym komunikacie.


Komunikat

W sprawie artykułu opublikowanego na portalu gazeta.pl.

KOMUNIKAT

W zawiązku z publikacją w dniu 4.01.2023 r. na portalu internetowym gazeta.pl artykułu Dominika Szczepańskiego pt. „Myśliwy, policjant, generał brygady i kolarze zdecydują razem z leśnikami o wielkiej wycince. Może ich powstrzymać międzynarodowe śledztwo”, informujemy, iż w treści artykułu przedstawione zostały informacje oraz oskarżenia, o działaniach jakich leśnicy nie podejmowali, nie podejmują i nie planują podejmować. Przedstawione w publikacji treści wprowadzają opinię publiczną w błąd, działają dezinformacyjnie. Leśnicy dystansują się od treści ww. artykułu.

Nie jest też prawdą, że do chwili publikacji autor artykułu nie otrzymał odpowiedzi na pytania, jakie zadał nadleśnictwu.


Komunikat

Nadleśnictwo Giżycko informuje o zamiarze wycięcia drzew niebezpiecznych w zasięgu drogi krajowej nr 63 w najbliższych dniach.

Komunikat Nadleśnictwa Giżycko z dnia 28.10.2022 r.

Przygotowane przez leśników, zgodnie z wcześniejszym zaproszeniem na dzień 27.10.2022 r. spotkanie było nagminnie zakłócane przez nielicznie przybyłą grupę osób. Przybyli aktywiści na sali konferencyjnej nadleśnictwa, rozstawili sprzęt do rejestracji dźwięku i obrazu oraz liczne transparenty, a następnie przerywali i zakłócali niemal każdą próbę wypowiedzi, zarówno leśnikom jak też innym osobom przybyłym na spotkanie.

Zachowanie aktywistów, wszystkim obecnym istotnie utrudniało i uniemożliwiało prowadzenie rozmów. Przedstawienie przez leśników obiektywnych informacji, danych i propozycji ewentualnego dalszego zagospodarowania uroczyska Las Miejski nie było możliwe.

Aktywiści, zakłócający spotkanie, a oczekujący zaniechania wycinek w uroczysku Las Miejski, podczas spotkania nie skorzystali z możliwości przygotowanego wyjazdu do lasu, w celu oceny jaki faktycznie jest stan lasu na gruncie. Celem terenowej części zapowiedzianego spotkania był między innymi pokaz wizualnie pięknego starego drzewa, bez zewnętrznych cech chorobowych, a które w środku jest niemal w całości opanowane przez zgniliznę i w każdej chwili zagrożone upadkiem.


Leśnicy konsekwentnie dystansują się od wszelkich rozprzestrzenianych przez grupę aktywistów informacji w odniesieniu do uroczyska Las Miejski.

Poniżej zwracamy uwagę, w jaki  sposób społeczeństwo może być wprowadzane w błąd.

Przykład:
Pytanie Pani dziennikarz z MELORADIO skierowane do Pana Adriana Grzegorza z Fundacji Las Naturalny cyt.:
I co dokładnie ma się stać w Lesie Miejskim w Gajewie Koło Giżycka. Wiemy, że na przyszły rok są zaplanowane wycinki, jak to będzie dokładnie wyglądało?”.

Pan Adrian Grzegorz z Fundacji Las Naturalny odpowiada, cyt.:
Wycinki w Lesie Miejskim są zaplanowane na obszarze około 98 ha. Przy czym Las Miejski ma powierzchnię około 320 ha”.

Informacja leśników: W całym kompleksie leśnym uroczyska Las Miejski, położonym po prawej stronie drogi wojewódzkiej z Giżycka do Węgorzewa planowane jest odnowienie lasu w przyszłym roku na obszarze 2,18 ha. Powierzchna całego kompleksu leśnego ma powierzchnię około 325 ha.

Zorganizowane spotkanie przy udziale wielu osób, w tym przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Giżycku, Urzędu Miasta Giżycko, Gminy Giżycko, przewodniczącego Rady Miasta, radnego Powiatu Giżyckiego, przedstawicieli innych stowarzyszeń, przedsiębiorców doprowadziło do wielu jednoznacznych i spójnych wniosków. Oczekiwania kilku osób zakłócających spotkanie na czele z przedstawicielami Fundacji Las Naturalny oraz Stowarzyszenia Wolne Miasto Giżycko nie są oczekiwaniami podzielanymi przez większość lokalnego społeczeństwa. Oczekiwania zagrażają trwałości lasów. Liczne obecne na spotkaniu osoby wyraziły zdecydowany dystans i krytykę ich działalności. Jednocześnie w toku spotkania doszło do potwierdzenia faktu, że już w nielicznym proteście zorganizowanym 23.10.2022 r. na pasażu w Giżycku, w składzie grupy protestującej byli uczestnicy z odległych od Giżycka miejscowości.  Potwierdziła to osobiście uczestniczka spotkania, z której wypowiedzi jasno wynikało, że tworzą stały skład protestacyjny udający się na podobne protesty też do Warszawy.

Utrzymujące się od dłuższego czasu skrajnie nieodpowiedzialne postępowanie i zachowanie przedstawicieli Fundacji Las Naturalny oraz Stowarzyszenia Wolne Miasto Giżycko polegające na rozprzestrzenianiu nieprawdy, zakrzykiwaniu spotkań, braku jakiejkolwiek reakcji na niezliczone prośby nadleśniczego, w tym w świetle pamiętanych przejawów agresji wobec leśników wyklucza dalsze uczestnictwo leśników w dialogu przy ich udziale. Dalszy dialog, spotkania i rozmowy będą cyklicznie prowadzone przy udziale reprezentatywnego grona przedstawicieli organizacji i stowarzyszeń, gdyż leśnicy są otwarci na dalszy dialog, spotkania i rozmowy, ale z osobami, które wykazują kulturę rozmowy.

 

Więcej informacji o prowadzonym dialogu w zakładce: Informacje->Aktualności->Dialog w sprawie uroczyska Las Miejski w Gajewie k. Giżycka.


Komunikat nadleśniczego Nadleśnictwa Giżycko

Nadleśniczy oraz leśnicy Nadleśnictwa Giżycko, stanowczo dystansują się od wszelkich informacji zamieszczanych na portalu społecznościowym facebook.com na profilu Nasz Las Miejski Gajewo k. Giżycka oraz akcji rozmieszczania ulotek, na terenie miasta Giżycko, dotyczących konieczności obrony Lasu Miejskiego przed rzekomym zamiarem wycinki lasu przez leśników.

Publikowane na w/w portalu społecznościowym informacje i nagrania są stronnicze, niejednokrotnie zawierają informacje nieprawdziwe, przez co wprowadzają w błąd opinię publiczną. Efektem takich informacji może być wywołanie bezpodstawnych obaw społeczeństwa o dewastację Lasu Miejskiego przez leśników.

Zgromadzona przez Nadleśnictwo Giżycko obszerna dokumentacja dowodzi o zmienności oczekiwań kilku osób podających się za reprezentantów strony społeczno- samorządowej.

Przeciętny odbiorca informacji (nagrań) zamieszczonych na portalu społecznościowym Nasz Las Miejski Gajewo k. Giżycka może nie mieć wiedzy, że te same osoby, które tak spójnie wypowiadają się, by nie stosować rębni w Lesie Miejskim (co wynika z nagrania zamieszczonego na w.w. portalu w czwartek 20 pazdziernika 2022 o godz. 13:18 - czas nagrania od 5-tej minuty 10-tej sekundy oraz czas nagrania od 6-tej minuty 20-tej sekundy) innego dnia wspólnie podpisywały się na dokumentach uzgadniających zasadność wykonywania cięć rębnych w uroczysku Las Miejski, wnioskując o zastosowanie rębni III A, czy też uzgadniając zasadność zastosowania rębni IB (zupełnej). Dowody na poparcie powyższego wynikają z zestawienia dokumentacji z nagraniami (karty planowanych prac w Lesie Miejskim nr 6, 9, 10, 14, 27). Nadleśnictwo Giżycko, wbrew twierdzeniom aktywistów, nie naruszyło żadnych wcześniejszych wspólnie poczynionych ustaleń.

Karta planowanych prac w oddziale 14-p w uroczysku Las Miejski.

W świetle powyższego, nie sposób jest zrozumieć wypowiedzi słyszanych na nagraniach o rzekomych sukcesach w zatrzymaniu wycinki lasu, czy też wnioskach o niestosowaniu rębni gniazdowych.

Nawoływanie do społecznego sprzeciwu i zbieranie podpisów w obronie Lasu Miejskiego zostało zainicjowane przez grupę osób, która wskazywała zamiar wycinki drzew przez Nadleśnictwo Giżycko w trzech wydzieleniach Lasu Miejskiego (31 i, 13 n, 16 f). Nie była to informacja rzetelna, gdyż wydzielenie „31 i” jest wydzieleniem położonym na wyspie na Jeziorze Kisajno, a nie w uroczysku Las Miejski. Ponadto, zwyczajowe używanie nazwy Las Miejski niejednokrotnie wprowadza wiele osób w błąd. Faktycznie nie jest to Las Miejski lecz uroczysko Las Miejski. Są to lasy państwowe zarządzane przez Nadleśnictwa Giżycko i to leśnicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za ten las.

Dwa kolejne wydzielenia (13 n, 16 f), na których jest planowana wycinka drzew, to niewielkie powierzchnie położone poza wyznaczonym obszarem HCVF6 w uroczysku Las Miejski. Łączna powierzchnia planowana do odnowienia w tych wydzieleniach wynosi 2,74 ha, co stanowi 0,84% powierzchni uroczyska Las Miejski — całkowita powierzchnia uroczyska to 325 ha.
Nadto, należy zdecydowanie wskazać, że (podobnie jak w latach poprzednich, np. na podstawie wydzielenia 21 d na terenie uroczyska Las Miejski) ogłoszenie przetargu na usługi leśne nie jest jednoznaczne z koniecznością realizacji wszystkich prac i wycinek. Założenia przetargu z zasady zawsze obejmują większy zakres prac niż są realizowane.

Leśnicy nie po to latami pielęgnowali ten las, by teraz go wyciąć, zniszczyć, czy pozwolić na zniszczenie przez owady. Jednocześnie nie mogą też pozwolić na zniszczenie lasu poprzez akceptację nieprzemyślanych (i ciągle zmieniających się) oczekiwań aktywistów – jeśli zagrażają one polskim lasom.

Doprowadzenie, a następnie utrzymywanie, z myślą o potrzebach społecznych, w dobrym stanie uroczyska Las Miejski odbywało się i odbywa wyłącznym staraniem, kosztem i nakładem pracy miejscowych leśników – którzy zawsze podejmują działania z myślą o dobru lasu i przyrody, ale też społeczeństwa. Zadaniem leśników jest zachowanie trwałości lasów i pozostawienia go w niepogorszonym stanie przyszłym pokoleniom. Jednak kilka osób nie rozumie potrzeb hodowli i ochrony lasu, a chce decydować o losie lasu z wyłączeniem jakiejkolwiek odpowiedzialności za przyszły stan tego kompleksu. Niezrozumiałe i mało spotykane (a nawet antyspołeczne) jest oczekiwanie, w dzisiejszych trudnych czasach, grupy osób określającej się jako strona społeczno-samorządowa, pozostawiania w lesie drewna do jego zgnicia i rozpadu zamiast umożliwienia nabycia drewna okolicznym mieszkańcom.

Jesteśmy, zgodnie z stałą deklaracją otwarci na dialog o lesie, jednak w naszej ocenie bardziej obiektywne wnioski o potrzebach lasu należy wypracowywać w lesie, a nie w dniu świątecznym w centrum dużego miasta. Serdecznie zapraszamy na spotkanie planowane na dzień 27.10.2022 r. na godzinę 10:00.


Spotkanie informacyjne

Nadleśnictwo Giżycko zaprasza osoby i organizacje lokalne zaangażowane w problematykę leśną do uczestnictwa w spotkaniu informacyjnym w dniu 27 października 2022 r. o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej biura Nadleśnictwa Giżycko.

Spotkanie organizowane jest w zawiązku z wprowadzeniem do stosowania w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych Zarządzenia nr 58 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie wprowadzenia „Wytycznych do zagospodarowania lasów o zwiększonej funkcji społecznej na gruntach w zarządzie Lasów Państwowych” oraz w ramach kontynuacji dialogu społecznego dotyczącego uroczyska Las Miejski w Gajewie koło Giżycka.

Na spotkanie zapraszamy interesariuszy zainteresowanych uczestnictwem w Zespołach Lokalnej Współpracy dla obszaru Nadleśnictwa Giżycko. Zespoły uczestniczyć będą w dialogu społecznym dotyczącym zagospodarowania lasów o zwiększonej funkcji społecznej na gruntach w zarządzie Nadleśnictwa Giżycko.

W drugiej części spotkania zostaną przedstawione zrealizowane i planowane do zrealizowania przez leśników prace na terenie uroczyska Las Miejski w Gajewie koło Giżycka, w szczególności metody, zakres i terminy ich realizacji. Podczas spotkania uczestnicy będą mogli także rozmawiać o oczekiwaniach społeczeństwa wobec działań podejmowanych przez leśników. W tej części organizatorzy przewidują wizytę w miejscach uroczyska Las Miejski, w których zachodzi konieczność przeprowadzenia zaplanowanych prac gospodarczych.

 


Spotkanie w sprawie prac gospodarczych w uroczysku Las Miejski

Od kilku dni na profilu Nasz Las Miejski Gajewo k. Giżycka w portalu facebook.com zamieszczane są treści, które w ocenie leśników mogą wprowadzać opinię publiczną w błąd.

Publikowane informacje dotyczące planowanych prac gospodarczych na terenie uroczyska Las Miejski w Gajewie koło Giżycka na rok 2023 zawierają błędy.

Sprawę prowadzenia gospodarki leśnej na obszarze HCVF 6 ustanowionym na terenie uroczyska Las Miejski w Gajewie wyjaśnia interpretacja FSC® International z dnia 16 listopada 2020 r., dotycząca wyznaczania HCVF 6 w uroczysku Las Miejski w Gajewie „zgodnie z FSC-STD-POL-01-01-2013 zarządcy lasu są zobowiązani unikać wszelkich działań na obszarach HCVF 6, które mogłyby spowodować utratę wartości kluczowych dla tradycyjnej tożsamości kulturowej społeczności lokalnej (obszary o znaczeniu kulturowym, przyrodniczym, ekonomicznym lub religijnym zidentyfikowane przy współpracy z Gminą Giżycko). Wyznaczenie obszaru HCVF 6 nie musi oznaczać trwałego wyłączenia tego obszaru z gospodarki leśnej, ale gospodarka leśna powinna być wdrożona w taki sposób, aby szczególne wartości ochronne były utrzymane i/lub wzmocnione. Dlatego ważne jest, aby angażować lokalną społeczność w planowanie działań, zwłaszcza pozyskania drewna, oraz organizować spotkania z lokalną ludnością na temat zakresu planowanych działań zarządczych na obszarach HCVF6.

Nadleśnictwo Giżycko jest już po zatwierdzeniu prowizorium planu zadań gospodarczych na rok 2023 i zgodnie z cytowaną powyżej interpretacją planuje zorganizować spotkanie z lokalną ludnością dotyczące planowanych prac gospodarczych na terenie lasu kategorii HCVF 6 w uroczysku Las Miejski w Gajewie. O terminie planowanego spotkania nadleśnictwo informować będzie lokalną społeczność za pomocą publicznie dostępnych środków przekazu.

 


Komunikat

Dotyczy: usuwania skutków silnych wiatrów w obszarze HCFV 6 na terenie uroczyska Las Miejski.

Nadleśnictwo Giżycko informuje, iż zgodnie z zapisami art. 35 ust.1 Ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (tekst jednolity: Dz.U.2021r, poz.1275 ze zm.), Nadleśniczy odpowiada za stan lasu.

W związku z panującymi, w ostatnim czasie, silnymi wiatrami na terenie Nadleśnictwa Giżycko, w wyniku których pojawiły się drzewa stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa przebywających w nim ludzi, Nadleśniczy Nadleśnictwa Giżycko informuje o pracach porządkowych, służących usuwaniu skutków silnych wiatrów i eliminowanie powstałych zagrożeń.

Na terenie Uroczyska Las Miejski, oraz w obszarze HCVF 6 będą prowadzone prace porządkowe do chwili usunięcia zagrożeń.

Zwracamy się z prośbą o zachowanie szczególnej ostrożności.

 


By było bezpieczniej!

W minionym miesiącu do przeglądu drzewostanów na terenie uroczyska Las Miejski pod kątem stanu sanitarnego oraz zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, oprócz dotychczas stosowanych przez leśników metod wykorzystano drona.

Nadleśnictwo Giżycko w miejscach zwiększonego ryzyka, czyli na terenie udostępnionych obiektów infrastruktury turystycznej, edukacyjnej oraz wzdłuż szlaków komunikacyjnych zobowiązane jest do przeprowadzania okresowych przeglądów drzewostanów pod kątem zagrożenia życia i uszkodzenia mienia. Wynika to z Zarządzenia nr 13 z dnia 29.03.2018 r. wydanego przez Dyrektora Regionalnego Lasów Państwowych w Białymstoku.

Podczas tegorocznego jesiennego przeglądu drzewostanów na terenie uroczyska Las Miejski, terenów wokół Leśnej Ścieżki Przyrodniczo-Edukacyjnej oraz obiektów małej infrastruktury turystycznej, oprócz dotychczas stosowanych przez leśników metod przy przeglądzie drzewostanów wykorzystano drona.

Użycie drona -  niewielkiego bezzałogowego statku powietrznego do monitoringu lasu, ułatwia przeprowadzenie analizy stanu jego zdrowotności. To co trudno jest zauważyć w koronach drzew obserwując je z ziemi, dobrze widać podczas obserwacji z powietrza. Dobrze wtedy widać drzewa które zostały uszkodzone np. przez wiatr lub obumarły wskutek ataku szkodników. Dzięki wyposażeniu drona w urządzenie do pomiaru lokalizacji GPS oraz aparat fotograficzny można wykonać precyzyjną inwentaryzację drzew. W przypadku uroczyska Las Miejski na obszarze około 50 ha wykonano 1407 zdjęć, pomagających w znalezieniu potencjalnych zagrożeń życia i mienia odwiedzjących uroczysko gości.

Jak wyglądają drzewostany uroczyska Las Miejski z widziane obiektywem drona możecie Państwo zobaczyć na załączonych zdjęciach.

Fot. Złamany konar dębu spadł na ścieżkę spacerową w uroczysku Las Miejski. Zdjęcie z sierpnia br.

Monitoring przeprowadzany jest po to, by było bezpieczniej!