Spotkanie informacyjne

Nadleśnictwo Giżycko zaprasza osoby i organizacje lokalne zaangażowane w problematykę leśną do uczestnictwa w spotkaniu informacyjnym w dniu 27 października 2022 r. o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej biura Nadleśnictwa Giżycko.

Spotkanie organizowane jest w zawiązku z wprowadzeniem do stosowania w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych Zarządzenia nr 58 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie wprowadzenia „Wytycznych do zagospodarowania lasów o zwiększonej funkcji społecznej na gruntach w zarządzie Lasów Państwowych” oraz w ramach kontynuacji dialogu społecznego dotyczącego uroczyska Las Miejski w Gajewie koło Giżycka.

Na spotkanie zapraszamy interesariuszy zainteresowanych uczestnictwem w Zespołach Lokalnej Współpracy dla obszaru Nadleśnictwa Giżycko. Zespoły uczestniczyć będą w dialogu społecznym dotyczącym zagospodarowania lasów o zwiększonej funkcji społecznej na gruntach w zarządzie Nadleśnictwa Giżycko.

W drugiej części spotkania zostaną przedstawione zrealizowane i planowane do zrealizowania przez leśników prace na terenie uroczyska Las Miejski w Gajewie koło Giżycka, w szczególności metody, zakres i terminy ich realizacji. Podczas spotkania uczestnicy będą mogli także rozmawiać o oczekiwaniach społeczeństwa wobec działań podejmowanych przez leśników. W tej części organizatorzy przewidują wizytę w miejscach uroczyska Las Miejski, w których zachodzi konieczność przeprowadzenia zaplanowanych prac gospodarczych.