Podsumowanie akcji usuwania drzew z przyczyn sanitarnych z dnia 2.09.2020 r.

Komunikat podsumowujący usunięcie drzew z przyczyn sanitarnych w uroczysku Las Miejski.

Nadleśnictwo Giżycko niniejszym informuje, iż w dniu 2 września 2020 roku w leśnictwie Zielony Dwór w uroczysku Las Miejski przeprowadzono cięcia sanitarne. Prace te związane były z usunięciem świerków zasiedlonych przez kornika drukarza. Rozwój tego owada  doprowadza do całkowitego obumarcia drzewa i stanowi zagrożenie dla okolicznych świerków, które są szybko zasiedlane przez kolejne pokolenie korników. Wskutek cięć sanitarnych usunięto 14 drzew. Ze względów bezpieczeństwa usunięto również jedno drzewo (sosna), które zostało złamane podczas wycinki zasiedlonego świerka. Prace zostały wykonane z zachowaniem wszelkich reguł bezpieczeństwa.