Podsumowanie akcji usuwania drzew niebezpiecznych z dnia 21.08.2020 r.

Po sierpniowym przeglądzie drzewostanów i usunięciu drzew niebezpiecznych, w uroczysku Las Miejski znów można bezpiecznie wypoczywać.

W dniu 21.08.2020 r. na terenie uroczyska Las Miejski usunięto dziewięć drzew niebezpiecznych zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie ścieżek spacerowych.

Były to drzewa obumarłe, ze śladami uszkodzeń przez owady i grzyby. Drzewa wyznaczono do ścięcia w oparciu o opinię Certyfikowanego Inspektora Drzew.

Większość ściętych drzew niebezpiecznych pozostawiono w miejscach w których dawniej rosły, do tak zwanego naturalnego rozkładu. Od tej pory pełnić będą równie ważną funkcję w lesie jak za życia. Będą domem i pożywieniem wielu organizmów żyjących w lesie, których występowanie uzależnione jest od martwego drewna.

Obumarłe drzewa znaleziono również na wzniesieniu na którego stromych zboczach wiją się leśne ścieżki. Jest to ulubione miejsca miłośników kolarstwa górskiego, których rowery podczas jazdy takimi ścieżkami osiągają dużą prędkość. Z takich miejsc bezpieczniej było usunąć dwa martwe drzewa i przeznaczyć je na opał dla mieszkańców okolicznego Gajewa.

Szkoda, że w kilku miejscach w lesie zaobserwowano, iż nie wszyscy wiedzą po co leśnicy zostawiają martwe drewno w lesie:

Przypominamy, że: rozpalanie ognisk w miejscach do tego nie wyznaczonych, zaśmiecanie lasu - jest niedozwolne.