Komunikat w sprawie wycinki drzew

Dotyczy: usunięcia drzew w uroczysku Las Miejski

Gajewo, dnia 02 października 2020 roku

Znak sprawy: SA.073.1.2020.MWe

 

Nadleśnictwo Giżycko niniejszym informuje, iż od 05 października 2020 roku nastąpi kontynuacja wycinki drzew przy stawach nr 4 i 5, których usunięcie jest niezbędne w związku z realizacją  inwestycji pn.: „Budowa i modernizacja zbiorników wodnych w uroczysku ,,Las Miejski" na terenie leśnictwa Zielony Dwór”, realizowanej w ramach projektu: „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych”.

Przewidujemy, że usuwanie przeszkadzających w modernizacji stawów drzew potrwa do dnia 09 października 2020 roku.