Komunikat w sprawie usunięcia drzew w uroczysku Las Miejski

Dotyczy: usunięcia drzew w uroczysku Las Miejski

Gajewo, dnia 24 lutego 2021 roku

Znak sprawy: SA.073.1.2021.MWe

 

Nadleśnictwo Giżycko niniejszym informuje, iż w związku z realizacją  inwestycji pn.: „Budowa i modernizacja zbiorników wodnych w uroczysku ,,Las Miejski" na terenie leśnictwa Zielony Dwór”, realizowanej w ramach projektu: „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych”, zaistniała konieczność usunięcia czterech drzew gatunku buk, kolidujących z wykonaniem ścianki szczelnej zabezpieczającej przesiąkanie przez groblę zbiornika nr 4. Zasadność dokonania wycięcia drzew potwierdził inspektor nadzoru inwestorskiego.

Niezależnie od powyższego, w wyniku lustracji terenowej przeprowadzonej przez pracowników Służby Leśnej, usunięcie drzew okazało się również niezbędne ze względu na ich stan zdrowotny oraz usytuowanie w bezpośredniej bliskości infrastruktury turystycznej ścieżki edukacyjnej, zapewniając bezpieczeństwo osób przebywających w lesie.           

Przeprowadzanie niezbędnych czynności nastąpi w najbliższych dniach.