Komunikat o potrzebie usunięcia drzew niebezpiecznych

Nadleśnictwo Giżycko, po przeprowadzeniu okresowej kontroli drzewostanów na terenie uroczyska Las Miejski planuje usunięcie dziewięciu drzew stanowiących zagrożenie dla otoczenia.

Nadleśnictwo Giżycko informuje, iż na podstawie Zarządzenia nr 13 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku z dnia 29.03.2018 r. w sprawie obowiązku przeprowadzenia na gruntach zarządzanych przez nadleśnictwa przeglądu drzew pod kątem zagrożenia życia i uszkodzenia mienia, wzdłuż publicznych szlaków komunikacyjnych i innych miejscach zwiększonego ryzyka oraz przeglądu stanu technicznego turystycznej i edukacyjnej infrastruktury leśnej, w miesiącu sierpniu br. przeprowadzono przegląd drzewostanów wokół Leśnej Ścieżki Przyrodniczo-Edukacyjnej w uroczysku Las Miejski.

Podczas przeglądu przeprowadzono między innymi ocenę stanu zdrowotnego, statyki oraz zagrożeń dla otoczenia drzew znajdujących się w sąsiedztwie ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej. W wyniku przeglądu stwierdzono konieczność przeprowadzenia szczegółowej oceny 10 drzew: brzozy brodawkowatej – 1szt., grab pospolity – 3 szt., świerk pospolity 2 szt., jesion wyniosły – 1szt. olsza czarna – 2 szt., topola osika – 1 szt. Ocenie podlegała nie tylko część naziemna drzew, ale również ich system korzeniowy, który sprawdzono za pomocą sądy arborystycznej. Szczególną uwagę zwrócono na możliwość poprawy stanu zdrowotnego badanych drzew oraz przeanalizowano, czy drzewa stwarzają realne zagrożenie dla otoczenia. Z przeprowadzonej oceny wynika, iż tylko jedno drzewo brzozy brodawkowatej należy poddać dalszej obserwacji, pozostałe drzewa są martwe i ze względu na brak wymaganej statyki stanowią zagrożenie dla otoczenia.

Przegląd drzewostanów przeprowadził pracownik nadleśnictwa posiadający uprawnienia Certyfikowanego Inspektora Drzew.

Ryc. Lokalizacja drzew niebezpiecznych na terenie uroczyska Las Miejski.

Informujemy, iż w dniu 21.08.2020 r. ze względu na konieczność usunięcia zagrożenia na terenie uroczyska Las Miejski będzie prowadzona ścinaka dziewięciu drzew niebezpiecznych,  w związku z czym poruszanie się po ścieżkach spacerowych będzie utrudnione. 

Kolejne komunikaty oraz podsumowanie akcji usuwania drzew niebezpiecznych na terenie uroczyska Las Miejski można będzie przeczytać na stronach internetowych nadleśnictwa pod adresem: https://gizycko.bialystok.lasy.gov.pl/uroczysko-las-miejski.

Za utrudnienia przepraszamy.