Komunikat dotyczący usunięcia z przyczyn sanitarnych drzew w uroczysku Las Miejski

Komunikat w sprawie konieczności usunięcia z przyczyn bezpieczeństwa publicznego oraz sanitarnych drzew w uroczysku Las Miejski.

Nadleśnictwo Giżycko informuje, iż zgodnie z zapisami Ustawy o lasach (Dz.U.2020 poz.6) art. 35.1 Nadleśniczy odpowiada za stan lasu. Zgodnie z zaleceniami obowiązującej Instrukcji Ochrony Lasu i zaleceniami dotyczącymi wyznaczania i usuwania drzew zasiedlonych, w trosce o stan sanitarny lasu i bezpieczeństwo publiczne w kompleksie leśnym uroczyska Las Miejski prowadzony jest stały monitoring stanu sanitarnego drzewostanów.

Fot. Zamierający modrzew.

W lipcu br. na terenie uroczyska zaobserwowano proces gwałtownego zamierania pojedynczych modrzewi. Ustalono, że sprawcą zamierania jest  kornik modrzewiowiec (Ips cembrae). W związku z powyższym Nadleśnictwo Giżycko wystąpiło z wnioskiem do Zespołu Ochrony Lasu w Olsztynie z prośbą o ocenę zagrożenia sanitarnego drzewostanów i wskazanie sposobu postępowania.

Fot. Żerujący kornik modrzwiowiec.

W dniu 30.07.2021 r. o konieczności usunięcia, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami Nadleśnictwo Giżycko poinformowało Starostwo Powiatowe w Giżycku, Urząd Gminy Giżycko oraz Urząd Miasta Giżycko.

Potrzeba usunięcia drzew została też dodatkowo wyjaśniona przez nadleśniczego Nadleśnictwa Giżycko w rozmowach telefonicznych przeprowadzonych w dniu 9.08.2021 r. z Wójtem Gminy Giżycko i zainteresowanym przedstawicielem strony społecznej.

Fot. Ślady żerowania kornika modrzewiowca.

W efekcie lustracji terenowej ZOL w Olszynie, zalecił Nadleśnictwu Giżycko usuwanie i wywóz drzew zasiedlonych poza strefę zagrożenia jako jedyną skuteczną metodę ograniczenia występowania kornika modrzewiowca i ograniczenie ryzyka nagłego zamierania kolejnych drzew, szczególnie tych najcenniejszych modrzewi wytypowanych do objęcia ochroną jako pomniki przyrody.

Fot. Czerwoną obwódką zaznaczono obumierające korony modrzewi.

W związku w powyższym, Nadleśnictwo Giżycko informuje, iż począwszy od dnia 10.08.2021 r. przystępuje do sukcesywnego usuwania zasiedlonych przez kornika modrzewi. Na obecną chwilę, modrzewie zasiedlone przez kornika stwierdzono w następujących lokalizacjach, oddziały:

 • 16f - 1 szt.,
 • 18f - 9 szt.,
 • 20k - 16 szt.,
 • 21a - 5 szt.,
 • 21c - 2 szt.

W przypadku stwierdzenia kolejnych zasiedlonych drzew, informacje będą na bieżąco zamieszczane na stronie nadleśnictwa. Miejsca w których prowadzone będą prace gospodarcze zostaną oznaczone tablicami informującymi o okresowym zakazie wstępu.

Za utrudnienia wszystkich odwiedzających uroczysko Las Miejski przepraszamy.


Aktualizacja: 13.08.2021 r.

W wyniku ciągłego monitoringu drzewostanów w uroczysku Las Miejski wyznaczono kolejne modrzewie przeznaczone do usunięcia, zasiedlone przez kornika mdrzewiowca w oddziałach:

 • 20k - +2 szt.,
 • 21a - +2 szt.,
 • 21c - +3 szt.

 

Aktualizacja: 16.08.2021 r.

W wyniku ciągłego monitoringu drzewostanów w uroczysku Las Miejski wyznaczono kolejne modrzewie przeznaczone do usunięcia, zasiedlone przez kornika mdrzewiowca w oddziałach:

 • 18f - +1 szt.

 

Aktualizacja: 17.08.2021 r.

W wyniku ciągłego monitoringu drzewostanów w uroczysku Las Miejski wyznaczono kolejne modrzewie przeznaczone do usunięcia, zasiedlone przez kornika mdrzewiowca w oddziałach:

 • 18f - +1 szt.

Aktualizacja: 23.08.2021 r.

W wyniku ciągłego monitoringu drzewostanów w uroczysku Las Miejski wyznaczono kolejne modrzewie przeznaczone do usunięcia, zasiedlone przez kornika mdrzewiowca w oddziałach:

 • 18f - + 2 szt.

Źródło: https://www.facebook.com/NaszLasMiejskiGizycko/