Komunikat

Dotyczy: usunięcia drzew w uroczysku Las Miejski.

Gajewo, dnia 7 września 2021 roku

Nadleśnictwo Giżycko informuje, iż zgodnie z zapisami art. 35 ust.1 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (tekst jednolity: Dz.U.2021r, poz.1275 ze zm.), Nadleśniczy odpowiada za stan lasu. Zgodnie z zaleceniami obowiązującej Instrukcji Ochrony Lasu i zaleceniami dotyczącymi wyznaczania i usuwania drzew zasiedlonych, w trosce o stan sanitarny lasu i bezpieczeństwo publiczne w kompleksie leśnym uroczyska Las Miejski prowadzony jest stały monitoring stanu sanitarnego drzewostanów.

W wyniku monitoringu drzewostanów, wyznaczono do usunięcia kolejne, zasiedlone przez kornika drukarza drzewa rodzaju świerk, w oddziałach: 20-k -1 szt.; 21-c - 1 szt.; 17-c – 2 szt., zasiedlone przez kornika modrzewiowca drzewa rodzaju modrzew: 21-c – 1 szt.; 18-f – 2 szt.; oraz zasiedlone przez przypłaszczka granatka drzewo z rodzaju sosna: 20-d – 1 szt.

Prace związane z prowadzeniem cięć, rozpoczęte dnia 02.09.2021 r. będą kontynuowane do czasu usunięcia zagrożeń.