Komunikat

Dotyczy: usunięcia drzew w uroczysku Las Miejski.

Nadleśnictwo Giżycko informuje, iż zgodnie z zapisami art. 35 ust.1 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (tekst jednolity: Dz.U.2021r, poz.1275 ze zm.), Nadleśniczy odpowiada za stan lasu. Zgodnie z zaleceniami obowiązującej Instrukcji Ochrony Lasu i zaleceniami dotyczącymi wyznaczania i usuwania drzew zasiedlonych, w trosce o stan sanitarny lasu i bezpieczeństwo publiczne w kompleksie leśnym uroczyska Las Miejski prowadzony jest stały monitoring stanu sanitarnego drzewostanów.

W wyniku monitoringu drzewostanów, wyznaczono do usunięcia kolejne, zasiedlone przez kornika drukarza drzewa gatunku świerk, w oddziałach: 15-d -5 szt.; 15-j - 2 szt.; 16-a - 24 szt.; 16-f - 2 szt.

Prace związane z prowadzeniem cięć, rozpoczęte dnia 02.09.2021 r. będą kontynuowane do czasu  usunięcia zagrożeń.