Komunikat

Komunikat w sprawie usunięcia drzew w uroczysku Las Miejski.

Nadleśnictwo Giżycko informuje, iż zgodnie z zapisami art. 35 ust.1 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (tekst jednolity: Dz.U.2021r, poz.1275 ze zm.), Nadleśniczy odpowiada za stan lasu. Zgodnie z zaleceniami obowiązującej Instrukcji Ochrony Lasu i zaleceniami dotyczącymi wyznaczania i usuwania drzew zasiedlonych, w trosce o stan sanitarny lasu i bezpieczeństwo publiczne w kompleksie leśnym uroczyska Las Miejski prowadzony jest stały monitoring stanu sanitarnego drzewostanów.

W wyniku monitoringu drzewostanów, wyznaczono do usunięcia kolejne, zasiedlone przez kornika drukarza drzewa gatunku świerk, w oddziałach: 15-d - 3 szt.; 17-c - 10 szt.

Stwierdzono również drzewa niebezpieczne wymagające niezwłocznego usunięcia, w lokalizacji i ilościach: w oddziałach: 17-c – 1 świerk; 21-a – 2 graby, 1 jesion, 1 świerk.

Prace związane z likwidacją wyżej wymienionych zagrożeń przeprowadzone zostaną w dniu 02.09.2021 r.