Komunikat

Komunikat w sprawie konieczności usunięcia drzew w uroczysku Las Miejski, z przyczyn bezpieczeństwa publicznego oraz stanu sanitarnego lasu.

Nadleśnictwo Giżycko informuje, iż zgodnie z zapisami Ustawy o lasach (Dz.U.2020 poz.6) art. 35.1 Nadleśniczy odpowiada za stan lasu. Zgodnie z zaleceniami obowiązującej Instrukcji Ochrony Lasu i zaleceniami dotyczącymi wyznaczania i usuwania drzew zasiedlonych, w trosce o stan sanitarny lasu i bezpieczeństwo publiczne w kompleksie leśnym uroczyska Las Miejski prowadzony jest stały monitoring stanu sanitarnego drzewostanów.

W oddz. 17 h i 18 c zostały wyznaczone drzewa  do usunięcia w ilości 20 szt. W dniu 19 sierpnia będą usuwane zasiedlone przez owady drzewa.


Aktualizacja 23.08.2021 r.

W wyniku ciągłego monitoringu drzewostanów w uroczysku Las Miejski wyznaczono kolejne świerki przeznaczone do usunięcia, zasiedlone przez kornika drukarza w oddziałach:

  • 18f - 2 szt.,
  • 16a - 10 szt.,
  • 15d - 1 szt.,
  • 15i - 7 szt.