Komunikat

Gajewo, dnia 19.09.2023 r.

Zn.spr.: ZG.7610.24.2023

KOMUNIKAT

Nadleśnictwo Giżycko informuje, iż zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (tekst jednolity: Dz.U.2023r, poz.1356), Nadleśniczy odpowiada za stan lasu. Informujemy, iż w wyniku monitoringu drzewostanów Leśnictwa Zielony Dwór, w oddziale 12 stwierdzono, występowanie drzew zasiedlonych przez kornika drukarza, których usunięcie jest niezbędne w celu zapobiegania rozprzestrzenienia się szkodnika. Prace związane z usuwaniem drzew, Nadleśnictwo Giżycko planuje rozpocząć w dniu 20.09.2023r. i będą one kontynuowane do czasu usunięcia zagrożeń. O zakończeniu prac poinformujemy w kolejnym komunikacie.