Komunikat

Komunikat w sprawie usunięcia drzew w uroczysku Las Miejski.

Gajewo, dnia 13.06.2023 r.

Zn.spr.: ZG.7610.19.2023

KOMUNIKAT


Nadleśnictwo Giżycko informuje, iż zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (tekst jednolity: Dz.U.2022r, poz.672), Nadleśniczy odpowiada za stan lasu. Informujemy, iż w wyniku monitoringu drzewostanów Leśnictwa Zielony Dwór, w oddziałach nr: 11; 13; 14; 15; 16; 17 stwierdzono, występowanie drzew zasiedlonych przez kornika drukarza, których usunięcie jest niezbędne w celu zapobiegania rozprzestrzenienia się szkodnika.
Prace związane z usuwaniem drzew, Nadleśnictwo Giżycko planuje rozpocząć w dniu 13.06.2023r. i będą one kontynuowane do czasu usunięcia zagrożeń. O zakończeniu prac poinformujemy w kolejnym komunikacie.