Komunikat

W sprawie artykułu opublikowanego na portalu gazeta.pl.

KOMUNIKAT

W zawiązku z publikacją w dniu 4.01.2023 r. na portalu internetowym gazeta.pl artykułu Dominika Szczepańskiego pt. „Myśliwy, policjant, generał brygady i kolarze zdecydują razem z leśnikami o wielkiej wycince. Może ich powstrzymać międzynarodowe śledztwo”, informujemy, iż w treści artykułu przedstawione zostały informacje oraz oskarżenia, o działaniach jakich leśnicy nie podejmowali, nie podejmują i nie planują podejmować. Przedstawione w publikacji treści wprowadzają opinię publiczną w błąd, działają dezinformacyjnie. Leśnicy dystansują się od treści ww. artykułu.

Nie jest też prawdą, że do chwili publikacji autor artykułu nie otrzymał odpowiedzi na pytania, jakie zadał nadleśnictwu.