Komunikat

Dotyczy: usuwania skutków silnych wiatrów w obszarze HCFV 6 na terenie uroczyska Las Miejski.

Nadleśnictwo Giżycko informuje, iż zgodnie z zapisami art. 35 ust.1 Ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (tekst jednolity: Dz.U.2021r, poz.1275 ze zm.), Nadleśniczy odpowiada za stan lasu.

W związku z panującymi, w ostatnim czasie, silnymi wiatrami na terenie Nadleśnictwa Giżycko, w wyniku których pojawiły się drzewa stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa przebywających w nim ludzi, Nadleśniczy Nadleśnictwa Giżycko informuje o pracach porządkowych, służących usuwaniu skutków silnych wiatrów i eliminowanie powstałych zagrożeń.

Na terenie Uroczyska Las Miejski, oraz w obszarze HCVF 6 będą prowadzone prace porządkowe do chwili usunięcia zagrożeń.

Zwracamy się z prośbą o zachowanie szczególnej ostrożności.