Komunikat

Dotyczy: usunięcia drzew w uroczysku Las Miejski.

Gajewo, dnia 04.10.2021r.

Zn.spr.: ZG.073.4.2021ZG.073.4.2021

Nadleśnictwo Giżycko informuje, iż zgodnie z zapisami art. 35 ust.1 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (tekst jednolity: Dz.U.2021r, poz.1275 ze zm.), Nadleśniczy odpowiada za stan lasu. Zgodnie z zaleceniami obowiązującej Instrukcji Ochrony Lasu i zaleceniami dotyczącymi wyznaczania i usuwania drzew zasiedlonych, w trosce o stan sanitarny lasu i bezpieczeństwo publiczne w kompleksie leśnym uroczyska Las Miejski prowadzony jest stały monitoring stanu sanitarnego drzewostanów.

W wyniku monitoringu drzewostanów, wyznaczono do usunięcia kolejne, zasiedlone przez kornika drukarza drzewa rodzaju świerk, w oddziałach:, 12-c – 10 szt. 15-d – 2 szt. 16-a -2 szt. 18-b – 5 szt. 20-m – 1 szt. oraz zasiedlone przez kornika modrzewiowca drzewa rodzaju modrzew: 20-p – 2 szt.; 18-f – 3 szt.;. Modrzewie oznaczone są w terenie kolejnymi numerami – odpowiednio: 50, 51, 52, 53, 54.

Prace związane z prowadzeniem cięć, rozpoczęte dnia 02.09.2021 r. będą kontynuowane do czasu usunięcia zagrożeń.