Komunikat

Dotyczy: usunięcia drzew w uroczysku Las Miejski.

Gajewo, dnia 04.10.2021r.

Zn.spr.: ZG.715.9.2021

 

Nadleśnictwo Giżycko informuje, iż zgodnie z zapisami art. 35 ust.1 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (tekst jednolity: Dz.U.2021r, poz.1275 ze zm.), Nadleśniczy odpowiada za stan lasu. W trosce o stan sanitarny lasu i bezpieczeństwo publiczne w kompleksie leśnym uroczyska Las Miejski prowadzony jest stały monitoring stanu sanitarnego drzewostanów.

W wyniku lustracji terenowej przeprowadzonej przez pracowników Służby Leśnej, wyznaczono do usunięcia drzewa ze względu na ich stan zdrowotny oraz usytuowanie w bezpośredniej bliskości ścieżki edukacyjnej, zapewniając bezpieczeństwo osób przebywających w lesie. Wykaz drzew do usunięcia: świerk -116 szt., olsza – 19 szt., grab – 27 szt., dąb – 26 szt., buk – 9 szt., brzoza – 9 szt., wierzba iwa – 8, szt., jesion – 5 szt., sosna – 3 szt., wiąz – 3 szt., jawor – 1 szt., osika – 1 szt.

Prace związane z prowadzeniem cięć, rozpoczęte dnia 05.10.2021 r. będą kontynuowane do czasu usunięcia zagrożeń.