By było bezpieczniej!

W minionym miesiącu do przeglądu drzewostanów na terenie uroczyska Las Miejski pod kątem stanu sanitarnego oraz zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, oprócz dotychczas stosowanych przez leśników metod wykorzystano drona.

Nadleśnictwo Giżycko w miejscach zwiększonego ryzyka, czyli na terenie udostępnionych obiektów infrastruktury turystycznej, edukacyjnej oraz wzdłuż szlaków komunikacyjnych zobowiązane jest do przeprowadzania okresowych przeglądów drzewostanów pod kątem zagrożenia życia i uszkodzenia mienia. Wynika to z Zarządzenia nr 13 z dnia 29.03.2018 r. wydanego przez Dyrektora Regionalnego Lasów Państwowych w Białymstoku.

Podczas tegorocznego jesiennego przeglądu drzewostanów na terenie uroczyska Las Miejski, terenów wokół Leśnej Ścieżki Przyrodniczo-Edukacyjnej oraz obiektów małej infrastruktury turystycznej, oprócz dotychczas stosowanych przez leśników metod przy przeglądzie drzewostanów wykorzystano drona.

Użycie drona -  niewielkiego bezzałogowego statku powietrznego do monitoringu lasu, ułatwia przeprowadzenie analizy stanu jego zdrowotności. To co trudno jest zauważyć w koronach drzew obserwując je z ziemi, dobrze widać podczas obserwacji z powietrza. Dobrze wtedy widać drzewa które zostały uszkodzone np. przez wiatr lub obumarły wskutek ataku szkodników. Dzięki wyposażeniu drona w urządzenie do pomiaru lokalizacji GPS oraz aparat fotograficzny można wykonać precyzyjną inwentaryzację drzew. W przypadku uroczyska Las Miejski na obszarze około 50 ha wykonano 1407 zdjęć, pomagających w znalezieniu potencjalnych zagrożeń życia i mienia odwiedzjących uroczysko gości.

Jak wyglądają drzewostany uroczyska Las Miejski z widziane obiektywem drona możecie Państwo zobaczyć na załączonych zdjęciach.

Fot. Złamany konar dębu spadł na ścieżkę spacerową w uroczysku Las Miejski. Zdjęcie z sierpnia br.

Monitoring przeprowadzany jest po to, by było bezpieczniej!