polski polski English English

Asset Publisher Asset Publisher

VI Jesienne Zawody Strzeleckie o Puchar Nadleśniczego Nadleśnictwa Giżycko

Wyniki zawodów.

VI Jesienne Zawody Strzeleckie o Puchar
Nadleśniczego Nadleśnictwa Giżycko

Canki 24.11.2019 r.

Zawody rozegrano w następujących konkurencjach:

Obsada sędziowska:

Funkcja Nazwisko i imię Nr licencji
 Kierownik Zawodów  NIEZBECKI Grzegorz  
 Sędzia główny Zawodów  BÜTTNER Waldemar 6213/I/18
 Przewodniczący  RTS  BASIŃSKI Jacek 4495/II/11
 Sędzia główny strzelań  BÜTTNER Waldemar 6213/I/18
 Kierownik biura obliczeń  BASIŃSKI Jacek 4495/II/11
 Sędzia biura obliczeń  PRZEOREK Krzysztof 10487/III/18
 Sędzia biura obliczeń  DZIOKAN Piotr 10474/III/18
 Sędzia stanowiskowy  DZIOKAN Wojciech 10475/III/18
 Sędzia stanowiskowy  DZIOKAN Jerzy 7764/III/16

REZULTATY

SĘDZIA GŁÓWNY ZAWODÓW                  PRZEWODNICZĄCY RTS

BüTTNER Waldemar                              BASIŃSKI Jacek

Protokół 1

Jeden Strzał Snajpera” – czas – 3 minuty. Strzelanie z karabinu z optyką.

Po sygnale START z wyznaczonego miejsca zawodnik winien przemieścić się na stanowisko, załadować broń i oddać jeden strzał do specjalnej tarczy. Całe używane wyposażenie zawodnik rozkłada na stanowisku wcześniej, w czasie przygotowawczym, który wynosi 3 minuty. W czasie przygotowawczym zawodnik może jedynie postawić broń i amunicję – 10 sztuk, nie wolno się składać, ustawiać przyrządów, i wykonywać innych czynności przy broni przed sygnałem START.
Zakończenie konkurencji – sygnał timera lub sygnał głosowy – zawodnicy pozostają na stanowiskach.

 • Postawa: leżąca z wykorzystaniem nie połączonych ze sobą podpórek;
 • Ilość strzałów: 1.

KCz z optyką, odległość 200m, tarcza specjalna, ilość strzałów  - 1, postawa leżąca.

Lp.  Nazwisko i imię Jeden Strzał Snajpera
 Przeorek Krzysztof 100
 Sawicz Grzegorz 100
 Dziokan Tomasz 100
 Maruchacz Jerzy 100
 Dziokan Piotr 95
 Grzybowski Andrzej 90
 Dziokan Wojciech 90
 Niezbecki Grzegorz 85
 Pieńkowski Radosław 70
 Karkusz Andrzej 40
 Śnitkowski Daniel 25
 Wądołowski Piotr 20
 Czerwonka Darusz 0
 Dziokan Jerzy 0
 Sekściński Krzysztof 0
 Bełbot Szymon 0
 Lenkiewicz Marcin 0

 PRZEWODNICZĄCY RTS: BASIŃSKI Jacek
 

Protokół 2

„Dziesiątka Snajpera” – czas – 5 minut. Strzelanie z karabinu z optyką.

Zawodnicy po sygnale głosowym – czas przygotowawczy – mają 3 minuty na korektę przyrządów po konkurencji nr 1 – BEZ ODDAWANIA STRZAŁÓW PRÓBNYCH. Po sygnale START oddają 10 strzałów do tarczy PSP. Zakończenie konkurencji – sygnał timera lub sygnał głosowy.

 • Postawa: leżąca z wykorzystaniem nie połączonych ze sobą podpórek;
 • Ilość strzałów: 10

KCz z optyką, odległość 200m, tarcza specjalna, postawa leżąca, ilość strzałów 10.

Lp.  Nazwisko i imię Dziesiątka snajpera
 Dziokan Wojciech 97,2
 Dziokan Tomasz 96,2
 Grzybowski Andrzej 95,1
 Dziokan Jerzy 94,1
 Przeorek Krzysztof 92,3
 Niezbecki Grzegorz 90
 Bełbot Szymon 89,2
 Dziokan Piotr 89
 Sekściński Krzysztof 89
10   Maruchacz Jerzy 83
11   Pieńkowski Radosław 75
12   Sawicz Grzegorz 48
13   Wądołowski Piotr 38
14   Śnitkowski Daniel 9
15   Lenkiewicz Marcin 6
16   Czerwonka Darusz 0
17   Karkusz Andrzej 0

 PRZEWODNICZĄCY RTS: BASIŃSKI Jacek
 

Protokół 3

„Dziesiątka Snajpera bez optyki” – Strzelanie z karabinu centralnego zapłonu z mechanicznymi otwartymi lub zamkniętymi przyrządami celowniczymi, dopuszczone wszelkie mechaniczne przyrządy celownicze bez elementów optycznych:

Po sygnale Sędziego zawodnik oddaje 3 strzały próbne w czasie 3 minut do tarczy w typie Pistolet szybkostrzelny. Po wskazaniu i zaklejeniu przestrzelin przez Obsługę Tarcz lub w przypadku dobrych warunków atmosferycznych po ocenie przez zawodnika tarcz przez lunetę obserwacyjną – po sygnale Sędziego, zawodnik oddaje 10 strzałów ocenianych w czasie 10 minut do tej samej tarczy. Czas przygotowawczy wynosi 3 minuty. Rozpoczęcie i zakończenie konkurencji na komendę Sędziego.

 • Odległość strzelania: 200 m;
 • Cel: tarcza Pistolet szybkostrzelny (arkusz tarczy: 550 mm x 520 mm z pierścieniami);
 • Postawa: leżąca z wykorzystaniem nie połączonych ze sobą podpórek;
 • Ilość strzałów: seria oceniana – 10 strzałów (czas 10 min) do 1 tarczy;

KCz mechaniczne przyrządy celownicze, odległość 200m, tarcza specjalna, postawa leżąca, ilość strzałów 10.

Lp. Nazwisko i imię Dziesiątka Snajpera bez optyki
 Niezbecki Grzegorz 86
 Maruchacz Jerzy 83
 Bełbot Szymon 74
 Dziokan Tomasz 71
 Dziokan Wojciech 70
 Dziokan Piotr 68
 Śnitkowski Daniel 65
 Dziokan Jerzy 61
 Wądołowski Piotr 59
10   Przeorek Krzysztof 52
11   Sawicz Grzegorz 50
12   Czerwonka Darusz 32
13   Karkusz Andrzej 24
14   Grzybowski Andrzej 3
15   Lenkiewicz Marcin 3
16   Sekściński Krzysztof 0

 PRZEWODNICZĄCY RTS: BASIŃSKI Jacek
 

Protokół 4

„Strzelba” – Strzelanie ze strzelby do poperów, dopuszczone dubeltówki i bock z przyrządami celowniczymi – muszka i szyna celownicza. Ilość amunicji – nieograniczona.

Cel – 6 poperów, czas konkurencji 40 sekund. Zadaniem zawodnika jest trafienie (położenie) 6 poperów ustawionych w odległości 10-15 m od stanowiska strzeleckiego w czasie 40 sekund. Za wykonanie zadania zawodnik otrzymuje 100 pkt. Za każdą sekundę przekroczenia limitu czasu zawodnik otrzymuje 1 pkt karny. Po przekroczeniu limitu czasu o 100 sekund i otrzymaniu przez zawodnika 100 pkt karnych konkurencja zostaje zakończona, a zawodnik otrzymuje 0 pkt.

Strzelanie ze strzelby do poperów, cel 6 poperów, odległośc 10 – 15 m czas konkurencji 40s.

Lp.  Nazwisko i imię Strzelba
 Dziokan Piotr 100
 Czerwonka Darusz 100
 Przeorek Krzysztof 100
 Dziokan Jerzy 100
 Sawicz Grzegorz 100
 Sekściński Krzysztof 100
 Śnitkowski Daniel 100
 Dziokan Wojciech 100
 Bełbot Szymon 100
 1   Karkusz Andrzej 100
 Cantop Diter 100
 Niezbecki Grzegorz 95
 Dziokan Tomasz 90
 Wądołowski Piotr 81
 Grzybowski Andrzej 68
 Lenkiewicz Marcin 54

 

Protokół 5

Wielobój broń długa konkurencje:

 • Kcz z optyką, odległość 200m ,tarcza specjalna, ilość strzałów  - 1 postawa leżąca
 • Kcz z optyką, odległość 200m ,tarcza specjalna, ilość strzałów  - 1 postawa leżąca
 • Kcz mechaniczne przyrządy celownicze, odległość 200m ,tarcza specjalna, postawa leżąca, ilość strzałów 10.
 • Strzelanie ze strzelby do poperów, cel 6 poperów, odległośc 10 – 15 m czas konkurencji 40s.
Lp. Nazwisko i imię

Jeden
Strzał
Snajpera

Dziesiątka
Snajpera
Dziesiątka
Snajpera
bez optyki
Strzelba Punktacja
Broń długa
 Dziokan Wojciech 90 97,2 70 100 357,2
 Dziokan Tomasz 100 96,2 71 90 357,2
 Niezbecki Grzegorz 85 90 86 95 356
 Dziokan Piotr 95 89 68 100 352
 Przeorek Krzysztof 100 92,3 52 100 344,3
 Sawicz Grzegorz 100 48 50 100 298
 Maruchacz Jerzy 100 83 83 0 266
 Bełbot Szymon 0 89,2 74 100 263,2
 Grzybowski Andrzej 90 95,1 3 68 256,1
10   Dziokan Jerzy 0 94,1 61 100 255,1
11   Śnitkowski Daniel 25 9 65 100 199
12   Wądołowski Piotr 20 38 59 81 198
13   Sekściński Krzysztof 0 89 0 100 189
14   Karkusz Andrzej 40 0 24 100 164
15   Pieńkowski Radosław 70 75     145
16   Czerwonka Darusz 0 0 32 100 132
17   Cantop Diter       100 100
18   Lenkiewicz Marcin 0 6 3 61 70

 PRZEWODNICZĄCY RTS: BASIŃSKI Jacek
 

Protokół 6

Strzelanie dynamiczne : 15 naboi – strzały do 5 celów reaktywnych w czasie 40 sekund oraz Strzelanie do tarczy – 50 m.

Po sygnale start zawodnik stojąc na stanowisku strzeleckim ma za zadanie trafić (położyć) 5 poperów, a następnie z pozostałej amunicji oddać maksymalnie 10 strzałów do tarczy typu Pistolet szybkostrzelny (arkusz tarczy: 550 mm x 520 mm z pierścieniami)

Za wykonanie zadania w konkurencji 1 zawodnik otrzymuje 100 pkt. Za każdą sekundę przekroczenia limitu czasu zawodnik otrzymuje 1 pkt karny. Po przekroczeniu limitu czasu o 100 sekund i otrzymaniu przez zawodnika 100 pkt karnych konkurencja zostaje zakończona, a zawodnik otrzymuje 0 pkt.

Za wykonanie zadania w konkurencji 2 – 100 pkt ocena wyników: suma punktów 10 strzałów uzyskanych w strzelaniu.

Psp-10 Strzelanie dynamiczne max 15 strzałów do 5 poperów  w czasie 40 sekund.

Lp. Nazwisko i imię PCZ Strzelanie
dynamiczne
 Sawicz Grzegorz 100
 Sekściński Krzysztof 100
 Bełbot Szymon 100
 Śnitkowski Daniel 100
 Przeorek Krzysztof 100
 Dziokan Tomasz 100
 Wądołowski Piotr 100
 Grzybowski Andrzej 100
 Niezbecki Grzegorz 100
10   Dziokan Piotr 100
11   Karkusz Andrzej 100
12   Czerwonka Darusz 100
13   Dziokan Jerzy 100
14   Trembowski Adam 100
15   Cantop Diter 100
16   Dziokan Wojciech 100
17   Pieńkowski Radosław 44
18   Lenkiewicz Marcin 41

 PRZEWODNICZĄCY RTS: BASIŃSKI Jacek
 

Protokół 7

Psp-10 Strzelanie do tarczy, odległość 50 m, max 10 strzałów.

Lp. Nazwisko i imię PCZ Strzelanie do
tarczy - 50 m
 Sawicz Grzegorz 71
 Sekściński Krzysztof 62
 Bełbot Szymon 56
 Śnitkowski Daniel 52
 Przeorek Krzysztof 42
 Dziokan Tomasz 39
 Wądołowski Piotr 34
 Grzybowski Andrzej 23
 Niezbecki Grzegorz 19
10   Dziokan Piotr 18
11   Karkusz Andrzej 15
12   Czerwonka Darusz 11
13   Dziokan Jerzy 9
14   Trembowski Adam 8
15   Cantop Diter 3
16   Dziokan Wojciech 0
17   Pieńkowski Radosław 1
18   Lenkiewicz Marcin 2

 PRZEWODNICZĄCY RTS: BASIŃSKI Jacek
 

Protokół 8

Wielobój pistoletowy.

 • Psp-10 Strzelanie dynamiczne max 15 strzałów do 5 poperów  w czasie 40 sekund
 • Psp-10 Strzelanie do tarczy, odległość 50 m, max 10 strzałów
Lp. Nazwisko i imię PCZ
Strzelanie
dynamiczne
PCZ
Strzelanie
do terczy
- 50 m
Klasyfikacja
 Sawicz Grzegorz 100 71 171
 Sekściński Krzysztof 100 62 162
 Bełbot Szymon 100 56 156
 Śnitkowski Daniel 100 52 152
 Przeorek Krzysztof 100 42 142
 Dziokan Tomasz 100 39 139
 Wądołowski Piotr 100 34 134
 Grzybowski Andrzej 100 23 123
 Niezbecki Grzegorz 100 19 119
10   Dziokan Piotr 100 18 118
11   Karkusz Andrzej 100 15 115
12   Czerwonka Darusz 100 11 111
13   Dziokan Jerzy 100 9 109
14   Trembowski Adam 100 8 108
15   Cantop Diter 100 3 103
16   Dziokan Wojciech 100 0 100
17   Pieńkowski Radosław 44 1 45
18   Lenkiewicz Marcin 41 2 43

 PRZEWODNICZĄCY RTS: BASIŃSKI Jacek
 

Protokół 9

Wielobój.

 • Psp-10 Strzelanie dynamiczne max 15 strzałów do 5 poperów  w czasie 40 sekund
 • Psp-10 Strzelanie do tarczy, odległość 50 m, max 10 strzałów
 • Kcz z optyką, odległość 200m ,tarcza specjalna, ilość strzałów  - 1 postawa leżąca
 • Kcz z optyką, odległość 200m ,tarcza specjalna, ilość strzałów  - 1 postawa leżąca
 • Kcz mechaniczne przyrządy celownicze, odległość 200m, tarcza specjalna, postawa leżąca, ilość strzałów 10.
 • Strzelanie ze strzelby do poperów, cel 6 poperów, odległośc 10 – 15 m czas konkurencji 40s.
Lp.  Nazwisko i imię Jeden
Strzał
Snajpera 
Dziesiątka
Snajpera
Dziesiątka
Snajpera
bez optyki
Strzelba PCZ
Strzelanie
Dynamiczne
PCZ
Strzelanie
do tarczy
- 50 m

Klasyfikacja
Generalna

 Dziokan Tomasz 100 96,2 71 90 100 39 496,2
 Przeorek Krzysztof 100 92,3 52 100 100 42 486,3
 Niezbecki Grzegorz 85 90 86 95 100 19 475
 Dziokan Piotr 95 89 68 100 100 18 470
 Sawicz Grzegorz 100 48 50 100 100 71 469
 Dziokan Wojciech 90 97,2 70 100 100 0 457,2
 Bełbot Szymon 0 89,2 74 100 100 56 419,2
 Grzybowski Andrzej 90 95,1 3 68 100 23 379,1
 Dziokan Jerzy 0 94,1 61 100 100 9 364,1
10   Sekściński Krzysztof 0 89 0 100 100 62 351
11   Śnitkowski Daniel 25 9 65 100 100 52 351
12   Wądołowski Piotr 20 38 59 81 100 34 332
13   Karkusz Andrzej 40 0 24 100 100 15 279
14   Maruchacz Jerzy 100 83 83 0 0 0 266
15   Czerwonka Darusz 0 0 32 100 100 11 243
16   Cantop Diter       100 100 3 203
17   Pieńkowski Radosław 70 75     44 1 190
18   Trembowski Adam         100 8 108
19   Lenkiewicz Marcin 0 3 6 54 41 2 106

 PRZEWODNICZĄCY RTS: BASIŃSKI Jacek

 

Nagroda Główna za zwycięstwo w klasyfikacji łącznej

Puchar Nadleśniczego Nadleśnictwa Giżycko -

I miejsce - Tomasz Dziokan
II miejsce - Krzysztof Przeorek 
III miejsce - Grzegorz Niezbecki 


 I miejsce w konkurencjach broni długiej (tj. karabin z optyką, karabin bez optyki i strzelba)  – Wojciech Dziokan
 I miejsce w konkurencjach pistoletowych  – Grzegorz Sawicz