polski polski English English

Asset Publisher Asset Publisher

O Lesie Miejskim

W ostatnich tygodniach, w różnego rodzaju środkach masowego przekazu, pojawiły się informacje i komunikaty przedstawicieli kilku lokalnych Stowarzyszeń o rzekomych zamiarach Nadleśnictwa Giżycko masowej wycinki drzew w tzw. „Lesie Miejskim” koło Giżycka. W oparciu o wnioski przedstawicieli tych stowarzyszeń, ograniczeń w odnawianiu Lasu Miejskiego domaga się też Rada Powiatu Giżyckiego i Wójt Gminy Giżycko.

Po ukazaniu się w.w. informacji, do Nadleśnictwa Giżycko zaczęły wpływać wnioski innych Stowarzyszeń, przedstawiających odmienne stanowisko i popierających zasadność planowych działań leśników.

Żądania Stowarzyszeń ograniczenia w planowanych pracach związanych z odnawianiem lasu, zdaniem leśników, nie są w pełni uzasadnione. Co więcej – spełnienie tych żądań może, już w nieodległym czasie, okazać się też niekorzystne dla mieszkańców Giżycka i okolicznych miejscowości. Dlaczego?

W Lesie Miejskim, już na dzień dzisiejszy, jest zbyt dużo drzew przeszłorębnych, starych, z obumierającymi koronami i zmurszałymi pniami, wymagających usunięcia ze względu na bezpieczeństwo osób. Drzewa takie znajdują się też przy miejscach najczęściej odwiedzanych przez ludzi. Z wielu drzew, nawet przy niewielkich podmuchach wiatru i przy niewielkich opadach, spadają na ziemię gałęzie i duże ciężkie konary.

Leśnicy, jako osoby odpowiedzialne za stan lasu, poczuwają się do obowiązku przestrzec mieszkańców Giżycka oraz okolicznych miejscowości przed istniejącymi zagrożeniami. Zagrożeniami, które mogą się nasilać, jeśli zostałyby zrealizowane postulaty niektórych przedstawicieli lokalnych stowarzyszeń, którzy żądają radykalnego ograniczenia prac związanych z odnowieniem Lasu Miejskiego.

Przekazywane informacje, często oparte o subiektywne odczucia i nie poparte wiedzą merytoryczną, nie zawsze znajdują odzwierciedlenie w opracowanych przez Nadleśnictwo Giżycko planach. Miejscowi leśnicy, wbrew rozprzestrzenianym krzywdzącym informacjom, nie mają zamiaru prowadzenia gospodarki leśnej w sposób sprzeczny z oczekiwaniami miejscowego społeczeństwa. Jednak leśnicy muszą, przede wszystkim, zadbać o bezpieczeństwo osób odwiedzających Las Miejski.

W ocenie Nadleśnictwa Giżycko, obecny stan „Lasu Miejskiego” jest dobry – w szczególności dzięki wieloletnim staraniom i pracom leśników oraz czynieniu przez Nadleśnictwo Giżycko wysokich nakładów. Ścieżki, wiaty, altanki, ławki, boisko, pomosty, tablice edukacyjne wymagają często kosztownej poprawy. Obecnie prowadzone są bardzo kosztowne prace modernizacyjne przy zbiornikach wodnych. Las Miejski jest udostępniany wraz z infrastrukturą całemu społeczeństwu. Zasadnym zatem jest pytanie, o konieczność ograniczania dążeń Nadleśnictwa Giżycko do dalszej poprawy stanu Lasu Miejskiego – prowadzenia hodowli oraz pielęgnowania i ochrony drzew, tak, aby zapewnić wszystkim bezpieczne korzystanie z Lasu Miejskiego.

Niewątpliwie, zawyżona o blisko 400%, a następnie podana przez przedstawicieli niektórych lokalnych stowarzyszeń do publicznej wiadomości informacja, o zamiarze wycinki w Lesie Miejskim około 100 ha lasu, wywołała obawy mieszkańców i mogła stać się powodem niezadowolenia.

Odnowienie lasu, co kilka lat, na stosunkowo niewielkiej powierzchni, wynika z potrzeb hodowlanych, ochronnych, poprawy bezpieczeństwa publicznego i zachowania Lasu Miejskiego też dla przyszłych pokoleń. Młode pokolenie drzew też jest potrzebne. W ocenie szerokiego grona osób, w tym specjalistów z zakresu leśnictwa, powierzchnia planowanych odnowień w Lesie Miejskim nie jest na tyle duża, aby mogła wywoływać jakikolwiek niepokój mieszkańców.

Obecnie, przy najczęściej uczęszczanych szlakach i ścieżkach, praktycznie nie występują rozlegle powierzchnie zrębowe, a aby zachować Las Miejski dla przyszłych pokoleń należy przynajmniej na niewielkiej powierzchni kontynuować odnowienie lasu.


WE RECOMMEND WE RECOMMEND

Leśne radyjko