polski polski English English

Asset Publisher Asset Publisher

6.04.2016 - Sadzimy 1000 drzew na minutę

Lasy Państwowe każdego roku sadzą ok. 500 mln drzew, to oznacza, że w ciągu minuty jest posadzonych ich aż tysiąc.

W tym roku w ramach kampanii Lasów Państwowych pn. „1000 drzew na minutę" zaprosiliśmy do wspólnego sadzenia lasu uczniów i nauczycieli z Gimnazjum im. Adama Mickiewicza z Orzysza. Wspólnie posadziliśmy drzewa na jednej z wybranych powierzchni w leśnictwie Rząśniki. W miejscu, zniszczonym przez nawałnicę, która przeszła nad Mazurami w dniu 11 lipca ubiegłego roku znów rośnie las!

Hasło „1000 drzew na minutę" wynika z prostego przeliczenia liczby 500 mln drzew sadzonych rocznie przez Lasy Państwowe na liczbę minut mieszczących się w ciągu całego roku. Celem Akcji jest uświadomienie szerszej społeczności, że nikt w Polsce nie sadzi więcej drzew, niż Lasy Państwowe.

Zgodnie z ustawą o lasach, obowiązkiem leśników i każdego właściciela lasu jest odnowienie lasu w miejscu, w którym został on wycięty. Ustawa na ponowne posadzenie roślinności przewiduje okres pięciu lat. Sadzenie lasu tam, gdzie rósł wcześniej to odnowienie. Jeśli jakiś teren (np. łąka lub pastwisko, nieużytek) nie nadaje się już do uprawy, często sadzi się tam las. Sadzenie lasu tam gdzie go wcześniej nie było to zalesienie. 

Lasów w Polsce przybywa. Lesistość w Polsce wynosi obecnie ok. 30 proc., a tuż po II wojnie światowej wynosiła niespełna 21 proc. Pod względem powierzchni lasów (9215 tys. ha) Polska znajduje się na 6. miejscu, natomiast pod względem wielkości zasobów drzewnych (2491 mln m3) na 4. miejscu wśród krajów Unii Europejskiej.

Wiosną 2017 r., leśnicy z Nadleśnictwa Giżycko mają do odnowienia ponad 130 ha lasu, w tym ponad 10 ha zostało przeznaczone do odnowienia naturalnego.  Posadzone zostanie ponad 700 tys. młodych drzewek.

W całej Polsce tym roku leśnicy posadzą drzewa na ponad 53 tys. ha. Warto wiedzieć, że w miejscu jednego wyciętego drzewa sadzi się ok. 13 młodych. W polskich lasach systematycznie zwiększa się również udział innych gatunków niż sosna, głównie liściastych. Leśnicy odchodzą od monokultur, to oznacza, że  dostosowują skład gatunkowy drzewostanu do naturalnego dla danego terenu.

Dzięki temu udział drzewostanów liściastych od czasów zakończenia II wojny światowej  zwiększył się z 13 proc. do 24 proc. Coraz częściej są sadzone dęby, jesiony, klony, jawory, wiązy, a także brzozy, buki, olchy, topole, graby, osiki, lipy i wierzby.

Sadzonki, które już wkrótce pojawią się w lesie pochodzą ze szkółek leśnych. Szkółki prowadzone przez nadleśnictwa łącznie zajmują ok. 2,7 tys. ha.

W szkółkach są hodowane sadzonki z nasion dobrej jakości i odpowiedniego pochodzenia. Przed posadzeniem młode drzewka są przewożone w odpowiednich pojemnikach na powierzchnię przeznaczoną do odnowienia. Tam trafiają do dołów, które są przykryte gałęziami świerkowymi lub innym materiałem zapobiegającym przenikaniu promieni słonecznych. Korzenie sadzonek są delikatne i trzeba je chronić przed wysuszeniem.

W zależności od wieku, gatunku i sposobu przygotowania gleby są stosowane różne techniki sadzenia. Najmniejsze sadzonki „trafiają" w szparę robioną przy użyciu kostura, te większe i starsze do jamki czy dołka. Najważniejsze, aby wykonać otwór o odpowiedniej głębokości, tak by zmieścił się cały korzeń i udeptać ziemie wokół sadzonki tak, aby nie powstał kopczyk. Spowoduje on odpływ wody, a tak jest konieczna do wzrostu rośliny.

W chwili obecnej tysiące osób pracują w lasach, aby obsadzić te miejsca, skąd w ubiegłych latach pozyskano drewno.

Okres sadzenia to wielkie święto nie tylko dla leśników, ale też dla osób związanych z lasem i przyrodą. Wiele nadleśnictw organizuje wiosenne akcje sadzenia lasu. Można to sprawdzić w lokalnym nadleśnictwie i wspólnie z leśnikami posadzić kolejne pokolenie lasu.

6 zasad dobrego sadzenia

  1. Najlepszą pogodą na sadzenie jest mżawka. Najgorsze są silny wiatr i palące słońce.
  2. Większość roślin najlepiej sadzić wiosną, od marca do maja.
  3. Po wyjęciu sadzonki z doniczki powinniśmy ją jak najszybciej wsadzić do ziemi. W ciągu kilku minut wiatr może tak przesuszyć korzenie, że roślina się nie przyjmie.
  4. Korzenie powinny być luźno i swobodnie ułożone w ziemi. Nie mogą być skręcone ani podwinięte.
  5. Sadzonkę zakopujemy na taką głębokość, na jakiej rosła w szkółce.
  6. Ziemię należy delikatnie udeptać wokół rośliny, by nie pozostawić pustych przestrzeni wokół korzeni, obficie podlać.