polski polski English English

Lista aktualności Lista aktualności

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert pn. „Wykonanie stałego świadczenie usług w zakresie prac porządkowych i utrzymania czystości w budynku Nadleśnictwa Giżycko, Gajewo ul. Dworska12, 11- 500 Giżycko oraz Izbie Edukacyjnej w roku 2022".

Gajewo, dnia 1.12.2021 roku
Znak sprawy: SA.270.11.2021

Zaproszenie do składania ofert

Informujemy, iż na Platformie zakupowej Nadleśnictwa Giżycko ukazało się zaproszenie do składania ofert pn. „Wykonanie stałego świadczenie usług w zakresie prac porządkowych i utrzymania czystości w budynku Nadleśnictwa Giżycko, Gajewo ul. Dworska12, 11- 500 Giżycko oraz Izbie Edukacyjnej w roku 2022”.

Ogłoszenie dostępne jest pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_gizycko.

Zapraszamy potencjalnych wykonawców do zapoznania się z ogłoszeniem.


Polecamy Polecamy

Leśne radyjko