polski polski English English

Lista aktualności Lista aktualności

XIX Regaty Żeglarskie Leśników

Nadleśnictwo Giżycko jako organizator wiodący imprezy pod nazwą „Regaty żeglarskie leśników" wraz z Bractwem Żeglujących Leśników zapraszają wszystkich zainteresowanych do udziału w tegorocznym XIX rejsie, który odbędzie się w północnej części Wielkich Jezior Mazurskich.

XIX Regaty Żeglarskie Leśników

Nadleśnictwo Giżycko jako organizator wiodący imprezy pod nazwą „Regaty Żeglarskie Leśników" wraz z Bractwem Żeglujących Leśników zapraszają wszystkich zainteresowanych do udziału w tegorocznym XIX rejsie, który odbędzie się w północnej części Wielkich Jezior Mazurskich.

 

REGATY ŻEGLARSKIE LEŚNIKÓW

5.08 – 7.08.2020 r.

 

ROZPOCZĘCIE REGAT ZA:
   0  0  0  0  
  DNI GODZIN MINUT SEKUND  

PROGRAM IMPREZY

REGATY ŻEGLARSKIE LEŚNIKÓW
5.08 – 7.08.2020 r.

Dzień I – 5.08.2020 r. (środa) pływanie indywidualne, przygotowanie do regat.

- godz. 1700 - przystań Skłodowo - spotkanie informacyjne przed regatami.

Dzień II – 6.08.2020 r. (czwartek) - Regaty

- godz. 1000 - start regat, wyścig długodystansowy - trasa będzie podana w pierwszym dniu spotkania.

- godz. 1700 – przystań Skłodowo - spotkanie podsumowujące regaty: ogłoszenie zwycięzców, wręczenie pucharów i nagród, impreza integracyjna.

Organizator: Nadleśnictwo Giżycko, Nadleśnictwa wspomagające: Nadleśnictwo Gołdap, Nadleśnictwo Borki.

Dzień III – 7.08.2020 r. (piątek)

- godz. 1000 - rozwiązanie regat.

Zgłoszenia

W związku z organizacją „Regat Żeglarskich Leśników" w oparciu o Decyzję nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 6 lipca 2020 r. i zgodnie z Zarządzeniem nr 15 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie systemu imprez pracowniczych w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe proszę o jak najszybsze zgłaszanie uczestników wyłącznie za pośrednictwem jednostek organizacyjnych LP (zgodnie z § 15 ust. 4 ww. zarządzenia) - w formie listy uczestników podpisanej przez kierownika zgłaszającej jednostki organizacyjnej (załącznik nr 1) oraz pełnomocnictwo kierownika jednostki zgłaszającej (załącznik nr 5), udzielone Nadleśniczemu  Nadleśnictwa Giżycko do zawarcia umów na obsługę imprezy przez podmiot zewnętrzny w ostatecznym terminie do dnia 24.07.2020 r.

Zgłoszenia i pełnomocnictwo prosimy przesyłać w formie skanu wyłącznie na adres mailowy Nadleśnictwa Giżycko:  marek.oczkos@bialystok.lasy.gov.pl

Ilość miejsc ograniczona. Przewidywana odpłatność w zależności od ilości uczestników wyniesie ok. 75 zł/osobę i obejmie opłaty portowe, zapewnienie obsługi sędziowskiej, nagrody (puchary i dyplomy). 

Pływanie odbywa się na sprzęcie zorganizowanym we własnym zakresie i na własne ryzyko. W regatach mogą brać udział wyłącznie łodzie turystyczne o maksymalnej długości 28 stóp.

Oświadczenia sterników oraz załóg będą zbierane w pierwszym dniu spotkania.

Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną  związaną z zagrożeniem COVID-19 w przypadku zaostrzenia przepisów sanitarnych regaty mogą być odwołane.

Dalsza korespondencja obejmująca m.in. szczegółowy sposób rozliczania kosztów będzie kierowana bezpośrednio do jednostek zgłaszających.

Dodatkowych informacji w Nadleśnictwie Giżycko udzielają:

Inżynier nadzoru Marek Oczkoś - tel. 87 429 98 53
Z-ca Nadleśniczego Krzysztof Miszkiel- tel. 87 429 98 65.

Krzysztof Dąbkowski
Nadleśniczy Nadleśnictwa Giżycko

ORGANIZATORZY:

Polecamy Polecamy

Leśne radyjko