polski polski English English

Lista aktualności Lista aktualności

„Przedziwna Puszcza Białowieska". Film o ochronie cennego obszaru

„Przedziwna Puszcza Białowieska". Film o ochronie cennego obszaru przygotowany przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej.

Tematem przewodnim filmu jest problematyka ochrony Puszczy Białowieskiej w ujęciu historycznym oraz społecznym. W produkcji poruszone są również wątki wielowiekowej działalności człowieka na obszarze Puszczy i jej efektów. 

 

Film stanowi odpowiedz na problem potrzeby podnoszenia świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz poziomu wiedzy o różnorodności biologicznej i funkcjonowaniu ekosystemów.

W „Przedziwnej Puszczy Białowieskiej” poruszono zarówno zagadnienia dotyczące ochrony tego terenu, jak i jego historii. Autorzy opisują losy puszczy na przestrzeni wieków. 


Polecamy Polecamy

Leśne radyjko